پیشونی سفید

پیشونی سفید

2 دنبال کننده93 آهنگ (02:10:36)
#عنوان
2
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) - بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو)
03:10
3
ترانه دوم: امپراتوری بل بله - بهنام صبوحی
ترانه دوم: امپراتوری بل بله
02:07
6
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) - بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو)
03:10
8
ترانه دوم: امپراتوری بل بله - بهنام صبوحی
ترانه دوم: امپراتوری بل بله
02:07
12
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) - بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو)
03:10
13
تیتراژ نخستین و عنوان بندی - بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی
02:19
19
00:23
21
فلفلی دکمه را پرتاب می کند - بهنام صبوحی
فلفلی دکمه را پرتاب می کند
00:21
22
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید - بهنام صبوحی
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید
00:27
24
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه - بهنام صبوحی
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه
00:24
26
بل بله سالار را دستگیر می کند - بهنام صبوحی
بل بله سالار را دستگیر می کند
00:55
27
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها - بهنام صبوحی
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها
00:21
29
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه
00:26
30
صدای پیشونی سفید از بی سیم - بهنام صبوحی
صدای پیشونی سفید از بی سیم
00:29
31
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار - بهنام صبوحی
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار
00:34
32
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه
01:39
33
00:54
34
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس - بهنام صبوحی
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس
01:17
35
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان - بهنام صبوحی
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان
00:42
36
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند - بهنام صبوحی
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند
00:49
38
00:52
39
00:28
40
بل بله بی سیم را پیدا می کند - بهنام صبوحی
بل بله بی سیم را پیدا می کند
00:16
41
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی - بهنام صبوحی
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی
00:48
42
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها - بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها
00:34
43
فلفلی جاسوس را پیدا می کند - بهنام صبوحی
فلفلی جاسوس را پیدا می کند
00:44
45
نگهبان پیشونی سفید را می بیند - بهنام صبوحی
نگهبان پیشونی سفید را می بیند
00:51
47
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار - بهنام صبوحی
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار
01:42
48
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد - بهنام صبوحی
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد
00:40
49
فلفلی پلیس ها را خبر می کند - بهنام صبوحی
فلفلی پلیس ها را خبر می کند
00:37
50
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار - بهنام صبوحی
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار
01:10
51
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند - بهنام صبوحی
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند
01:09
53
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا - بهنام صبوحی
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا
02:56
54
ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو - بهنام صبوحی
ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو
02:14
56
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند - بهنام صبوحی
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند
01:34
57
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور - بهنام صبوحی
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور
01:48
58
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها - بهنام صبوحی
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها
01:54
60
02:42
61
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه - بهنام صبوحی
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه
03:34
62
03:30
63
تیتراژ نخستین و عنوان بندی - بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی
02:25
73
00:55
75
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه - بهنام صبوحی
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه
00:25
76
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند - بهنام صبوحی
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند
01:08
78
00:41
80
00:42
82
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند - بهنام صبوحی
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند
00:29
83
موش از دالان های قلعه می گذرد - بهنام صبوحی
موش از دالان های قلعه می گذرد
00:40
84
عفریته خال خالی را جاسوس می کند - بهنام صبوحی
عفریته خال خالی را جاسوس می کند
00:39
85
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه - بهنام صبوحی
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه
00:28
86
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش - بهنام صبوحی
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش
00:38
87
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند - بهنام صبوحی
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند
00:40
88
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد - بهنام صبوحی
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد
00:31
89
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد - بهنام صبوحی
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد
00:25
90
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت - بهنام صبوحی
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت
00:31
91
01:33
93
02:36
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام