موسیقی متن فیلم پیشونی سفید ۱ - بهنام صبوحی

موسیقی متن فیلم پیشونی سفید ۱

#عنوان
1
ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو - بهنام صبوحی
ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو
02:14
2
ترانه دوم: عجوزه و آهو - بهنام صبوحی
ترانه دوم: عجوزه و آهو
02:15
3
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند - بهنام صبوحی
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند
01:34
4
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور - بهنام صبوحی
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور
01:48
5
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها - بهنام صبوحی
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها
01:54
6
ترانه ششم: سالار و آهو - بهنام صبوحی
ترانه ششم: سالار و آهو
01:04
7
ترانه هفتم: گرگ و روباه - بهنام صبوحی
ترانه هفتم: گرگ و روباه
02:42
8
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه - بهنام صبوحی
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه
03:34
9
ترانه نهم: پایان داستان - بهنام صبوحی
ترانه نهم: پایان داستان
03:30
10
تیتراژ نخستین و عنوان بندی - بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی
02:25
11
بی کلام ترانه اول - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه اول
02:13
12
بی کلام ترانه دوم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه دوم
02:16
13
بی کلام ترانه سوم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه سوم
01:34
14
بی کلام ترانه چهارم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه چهارم
01:47
15
بی کلام ترانه پنجم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه پنجم
01:04
16
بی کلام ترانه ششم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه ششم
01:55
17
بی کلام ترانه هفتم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هفتم
02:42
18
بی کلام ترانه هشتم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هشتم
03:34
19
بی کلام ترانه نهم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه نهم
02:40
20
سالار آهو را تنبیه میکند - بهنام صبوحی
سالار آهو را تنبیه میکند
00:55
21
آهو انگور می خورد - بهنام صبوحی
آهو انگور می خورد
00:35
22
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه - بهنام صبوحی
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه
00:25
23
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند - بهنام صبوحی
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند
01:08
24
دلتنگی سالار و آهو - بهنام صبوحی
دلتنگی سالار و آهو
00:44
25
سالار و خرس پلیس در جنگل - بهنام صبوحی
سالار و خرس پلیس در جنگل
00:41
26
میز شام در قصر عفریته - بهنام صبوحی
میز شام در قصر عفریته
00:49
27
داد زدن آهو و کابوس سالار - بهنام صبوحی
داد زدن آهو و کابوس سالار
00:42
28
موش وارد قلعه می شود - بهنام صبوحی
موش وارد قلعه می شود
02:17
29
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند - بهنام صبوحی
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند
00:29
30
موش از دالان های قلعه می گذرد - بهنام صبوحی
موش از دالان های قلعه می گذرد
00:40
31
عفریته خال خالی را جاسوس می کند - بهنام صبوحی
عفریته خال خالی را جاسوس می کند
00:39
32
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه - بهنام صبوحی
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه
00:28
33
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش - بهنام صبوحی
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش
00:38
34
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند - بهنام صبوحی
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند
00:40
35
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد - بهنام صبوحی
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد
00:31
36
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد - بهنام صبوحی
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد
00:25
37
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت - بهنام صبوحی
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت
00:31
38
همه در قصر بیهوش می شوند - بهنام صبوحی
همه در قصر بیهوش می شوند
01:33
39
فرار آهو ها - بهنام صبوحی
فرار آهو ها
01:20
40
جنگ نهایی عجوزه و سالار - بهنام صبوحی
جنگ نهایی عجوزه و سالار
02:36
© بهنام صبوحی
4.31 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام