موسیقی متن فیلم پیشونی سفید ۲ - بهنام صبوحی

موسیقی متن فیلم پیشونی سفید ۲

#عنوان
1
ترانه اول: گرگ و روباه - بهنام صبوحی
ترانه اول: گرگ و روباه
01:28
2
ترانه دوم: امپراتوری بل بله - بهنام صبوحی
ترانه دوم: امپراتوری بل بله
02:07
3
ترانه سوم: سالار و گرگ - بهنام صبوحی
ترانه سوم: سالار و گرگ
03:22
4
ترانه چهارم: خرس پلیس - بهنام صبوحی
ترانه چهارم: خرس پلیس
01:45
5
ترانه پنجم: خر و گاو - بهنام صبوحی
ترانه پنجم: خر و گاو
01:56
6
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) - بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو)
03:10
7
تیتراژ نخستین و عنوان بندی - بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی
02:19
8
بی کلام ترانه اول - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه اول
01:30
9
بی کلام ترانه دوم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه دوم
02:08
10
بی کلام ترانه سوم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه سوم
03:20
11
بی کلام ترانه چهارم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه چهارم
01:46
12
بی کلام ترانه پنجم - بهنام صبوحی
بی کلام ترانه پنجم
01:55
13
خانه سالار و پیشونی سفید - بهنام صبوحی
خانه سالار و پیشونی سفید
00:23
14
دزدی گرگ و روباه - بهنام صبوحی
دزدی گرگ و روباه
00:45
15
فلفلی دکمه را پرتاب می کند - بهنام صبوحی
فلفلی دکمه را پرتاب می کند
00:21
16
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید - بهنام صبوحی
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید
00:27
17
غار اختاپوس - بهنام صبوحی
غار اختاپوس
01:01
18
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه - بهنام صبوحی
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه
00:24
19
خرس پلیس و پیشونی طلا - بهنام صبوحی
خرس پلیس و پیشونی طلا
00:15
20
بل بله سالار را دستگیر می کند - بهنام صبوحی
بل بله سالار را دستگیر می کند
00:55
21
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها - بهنام صبوحی
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها
00:21
22
عاشقانه خرس پلیس - بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس
01:02
23
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه
00:26
24
صدای پیشونی سفید از بی سیم - بهنام صبوحی
صدای پیشونی سفید از بی سیم
00:29
25
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار - بهنام صبوحی
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار
00:34
26
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه
01:39
27
پیشونی سفید به دنبال کلید - بهنام صبوحی
پیشونی سفید به دنبال کلید
00:54
28
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس - بهنام صبوحی
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس
01:17
29
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان - بهنام صبوحی
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان
00:42
30
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند - بهنام صبوحی
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند
00:49
31
ببر وکیل - بهنام صبوحی
ببر وکیل
00:35
32
فلفلی به استوانه می افتد - بهنام صبوحی
فلفلی به استوانه می افتد
00:52
33
بل بله در راهروهای قصر - بهنام صبوحی
بل بله در راهروهای قصر
00:28
34
بل بله بی سیم را پیدا می کند - بهنام صبوحی
بل بله بی سیم را پیدا می کند
00:16
35
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی - بهنام صبوحی
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی
00:48
36
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها - بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها
00:34
37
فلفلی جاسوس را پیدا می کند - بهنام صبوحی
فلفلی جاسوس را پیدا می کند
00:44
38
حقه ی بل بله - بهنام صبوحی
حقه ی بل بله
00:25
39
نگهبان پیشونی سفید را می بیند - بهنام صبوحی
نگهبان پیشونی سفید را می بیند
00:51
40
فرار از زندان - بهنام صبوحی
فرار از زندان
00:48
41
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار - بهنام صبوحی
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار
01:42
42
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد - بهنام صبوحی
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد
00:40
43
فلفلی پلیس ها را خبر می کند - بهنام صبوحی
فلفلی پلیس ها را خبر می کند
00:37
44
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار - بهنام صبوحی
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار
01:10
45
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند - بهنام صبوحی
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند
01:09
46
پیشونی سفید در دادگاه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید در دادگاه
01:24
47
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا - بهنام صبوحی
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا
02:56
© بهنام صبوحی
4.56 از 5 (از مجموع 27 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام