santooor

santooor

1 دنبال کننده141 آهنگ (07:17:36)
#عنوان
12
02:18
16
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود
07:03
22
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود
10:05
25
خالی از شب خالی از تو - حسین پرنیا
خالی از شب خالی از تو
27:29
27
04:47
28
چهارمضراب گروه نوازی - سیاوش آریامنش
چهارمضراب گروه نوازی
03:16
29
ساز و آواز (درآمد، گوشه ابوعطا) - سیاوش آریامنش
ساز و آواز (درآمد، گوشه ابوعطا)
08:32
30
چهارمضراب سنتور و تمبک - سیاوش آریامنش
چهارمضراب سنتور و تمبک
03:59
31
ساز و آواز (رهاوی) - سیاوش آریامنش
ساز و آواز (رهاوی)
02:11
32
تصنیف سرو زیبا - سیاوش آریامنش
تصنیف سرو زیبا
04:00
33
02:15
34
ساز و آواز (شهناز، قرچه، رضوی و فرود) - سیاوش آریامنش
ساز و آواز (شهناز، قرچه، رضوی و فرود)
07:40
35
تصنیف راز نهان - سیاوش آریامنش
تصنیف راز نهان
05:02
37
تاک (برای سنتور و تمبک) - پویا سرایی و پژمان حدادی
تاک (برای سنتور و تمبک)
05:53
43
05:39
44
این سر سودایی (برای سنتور و تمبک) - پویا سرایی و پژمان حدادی
این سر سودایی (برای سنتور و تمبک)
05:21
45
03:46
47
ضربی قایتاقی - بهرام سارنگ
ضربی قایتاقی
01:01
48
02:43
51
سولو کمانچه - گتمه گتمه - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - گتمه گتمه
05:55
53
01:39
54
ضربی بیات شیراز - بهرام سارنگ
ضربی بیات شیراز
02:19
55
سولو کمانچه - تصنیف آنا - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - تصنیف آنا
03:42
57
دوضربی چهارگاه - بهرام سارنگ
دوضربی چهارگاه
03:03
58
سولو کمانچه - اوجا داغ - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - اوجا داغ
03:34
59
03:59
60
گلدی باهار - بهرام سارنگ
گلدی باهار
03:42
61
01:17
62
01:53
64
02:53
65
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا - بهرام سارنگ
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا
01:48
66
آی گلاباتون - بهرام سارنگ
آی گلاباتون
03:21
67
01:16
68
چهارمضراب (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
چهارمضراب (دستگاه همایون)
01:35
69
آواز (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
آواز (دستگاه همایون)
00:55
70
درآمد دوم (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
درآمد دوم (دستگاه همایون)
01:20
71
چکاوک (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:13
72
بیداد (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
بیداد (دستگاه همایون)
01:00
73
ضربی عشاق (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
ضربی عشاق (دستگاه همایون)
00:50
74
فرود ۱ (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
فرود ۱ (دستگاه همایون)
00:37
75
طرز (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
طرز (دستگاه همایون)
00:25
76
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:36
77
بختیاری (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
بختیاری (دستگاه همایون)
00:40
78
شوشتری (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
شوشتری (دستگاه همایون)
01:00
79
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون)
01:03
80
دزفولی (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
دزفولی (دستگاه همایون)
00:29
81
فرود ۲ (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
فرود ۲ (دستگاه همایون)
00:38
82
ساقی نامه (دستگاه همایون) - دکتر داریوش ثقفی
ساقی نامه (دستگاه همایون)
04:38
83
آواز (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
آواز (آواز اصفهان)
01:26
84
جامه دران (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
جامه دران (آواز اصفهان)
01:11
85
بیات راجع (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
بیات راجع (آواز اصفهان)
01:04
86
عشاق (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
عشاق (آواز اصفهان)
01:08
87
ضربی عشاق (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
ضربی عشاق (آواز اصفهان)
00:48
88
راز و نیاز (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
راز و نیاز (آواز اصفهان)
01:27
89
مثنوی (آواز اصفهان) - دکتر داریوش ثقفی
مثنوی (آواز اصفهان)
04:28
90
آواز (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
آواز (دستگاه چهارگاه)
01:36
91
زابل (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:22
92
حصار (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
حصار (دستگاه چهارگاه)
00:52
93
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:20
94
چهارمضراب حصار (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
چهارمضراب حصار (دستگاه چهارگاه)
01:27
95
مخالف (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:21
96
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:26
97
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه)
00:40
98
فرود (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
فرود (دستگاه چهارگاه)
00:19
99
منصوری (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:18
100
زابل گبری (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
زابل گبری (دستگاه چهارگاه)
01:13
101
ضربی (دستگاه چهارگاه) - دکتر داریوش ثقفی
ضربی (دستگاه چهارگاه)
01:14
102
پیش درآمد (همایون) - صدف امینی
پیش درآمد (همایون)
04:43
103
02:24
104
01:20
105
رنگ 1 (بیات اصفهان) - صدف امینی
رنگ 1 (بیات اصفهان)
01:54
106
رنگ (پریچهر و پریزاد) (بیات اصفهان) - صدف امینی
رنگ (پریچهر و پریزاد) (بیات اصفهان)
02:07
107
چهارمضراب (بیات اصفهان) - صدف امینی
چهارمضراب (بیات اصفهان)
01:26
108
پیش درآمد (بیات اصفهان) - صدف امینی
پیش درآمد (بیات اصفهان)
06:35
109
رنگ 2 (بیات اصفهان) - صدف امینی
رنگ 2 (بیات اصفهان)
03:42
110
چهارمضراب (بیداد) (همایون) - صدف امینی
چهارمضراب (بیداد) (همایون)
04:27
111
04:14
112
01:44
113
04:24
114
02:54
116
01:52
117
چهارمضراب (ماهور) - صدف امینی
چهارمضراب (ماهور)
01:31
118
02:29
119
01:51
120
پیش درآمد و رنگ ابوعطا 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ ابوعطا 1
03:25
121
پیش درآمد و رنگ ابوعطا 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ ابوعطا 2
01:52
122
پیش درآمد و رنگ بیات ترک 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ بیات ترک 1
03:23
123
پیش درآمد و رنگ بیات ترک 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ بیات ترک 2
01:54
124
پیش درآمد و رنگ افشاری 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ افشاری 1
02:45
125
پیش درآمد و رنگ افشاری 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ افشاری 2
01:17
126
02:38
127
01:30
128
04:52
129
01:27
130
03:14
131
02:24
132
پیش درآمد و رنگ همایون 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ همایون 1
02:11
133
پیش درآمد و رنگ همایون 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ همایون 2
01:20
134
پیش درآمد و رنگ بیات اصفهان 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ بیات اصفهان 1
03:44
135
پیش درآمد و رنگ بیات اصفهان 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ بیات اصفهان 2
01:27
136
پیش درآمد و رنگ چهارگاه 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ چهارگاه 1
03:34
137
پیش درآمد و رنگ چهارگاه 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ چهارگاه 2
01:30
138
02:51
139
01:20
140
پیش درآمد و رنگ راست پنجگاه 1 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ راست پنجگاه 1
03:22
141
پیش درآمد و رنگ راست پنجگاه 2 - صدف امینی
پیش درآمد و رنگ راست پنجگاه 2
01:59
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام