دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) - سیاوش آریامنش و سینا سرلک

دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور)

#عنوان
1
پیش درآمد - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
پیش درآمد
07:08
2
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود
07:03
3
تصنیف سوز عشق - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
تصنیف سوز عشق
03:26
4
درآمد، سنتور تنها - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
درآمد، سنتور تنها
01:25
5
چهارمضراب سنتور و تمبک - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
چهارمضراب سنتور و تمبک
11:10
6
مقدمه عشاق - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
مقدمه عشاق
03:39
7
تصنیف پیوند - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
تصنیف پیوند
04:21
8
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود
10:05
9
تصنیف دلبر طناز - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
تصنیف دلبر طناز
07:23
10
رنگ - سیاوش آریامنش و سینا سرلک
رنگ
01:34
© راوی آذر کیمیا
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام