آواز ابوعطا-استاد پایور

آواز ابوعطا-استاد پایور

7 دنبال کننده35 آهنگ (02:05:37)
#عنوان
3
03:29
5
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا)
14:11
6
01:15
7
02:31
8
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)
01:36
9
02:51
10
آواز ابوعطا - فرامرز پایور
آواز ابوعطا
04:52
13
چهارمضراب ابوعطا 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2
02:50
14
01:54
15
چهارمضراب ابوعطا - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا
06:51
16
آواز ابوعطا، حجاز (تمبک:محمد اسماعیلی) - فرامرز پایور
آواز ابوعطا، حجاز (تمبک:محمد اسماعیلی)
14:38
18
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا)
03:05
20
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)
01:59
21
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:18
35
02:05
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام