همایون شجریان

همایون شجریان

توسط مشهدی
0 دنبال کننده66 آهنگ (06:32:00)
#عنوان
1
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
04:54
2
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
08:18
4
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
5
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار)
03:41
6
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
7
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه)
01:43
8
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
9
تصنیف چه دانستم - همایون شجریان
تصنیف چه دانستم
08:19
10
ساز و آواز شور ناشکیبا - همایون شجریان
ساز و آواز شور ناشکیبا
13:42
11
07:02
12
قطعه بی کلام هامون - همایون شجریان
قطعه بی کلام هامون
06:04
13
ساز و آواز دشتی داغ دوستی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتی داغ دوستی
07:18
14
تصنیف پنهان چو دل - همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل
08:03
15
05:13
16
آواز زهر شیرین - همایون شجریان
آواز زهر شیرین
05:42
17
چرا رفتی (ریمیکس) - همایون شجریان و Dynatonic
04:50
18
حرم یار (ریمیکس) - همایون شجریان و Dynatonic
05:13
19
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
20
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
21
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
22
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
23
01:36
24
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
25
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
26
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
27
07:57
28
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
29
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
30
02:41
31
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
32
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
33
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
34
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
35
02:04
37
04:30
39
تصنیف چه دانستم - همایون شجریان
تصنیف چه دانستم
08:19
40
ساز و آواز شور ناشکیبا - همایون شجریان
ساز و آواز شور ناشکیبا
13:42
41
07:02
42
قطعه بی کلام هامون - همایون شجریان
قطعه بی کلام هامون
06:04
43
ساز و آواز دشتی داغ دوستی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتی داغ دوستی
07:18
44
تصنیف پنهان چو دل - همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل
08:03
45
05:13
46
آواز زهر شیرین - همایون شجریان
آواز زهر شیرین
05:42
47
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50
48
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17
50
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
51
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»
15:07
52
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» - همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی»
01:55
53
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32
54
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
55
مقدمۀ تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق»
02:32
56
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
05:07
57
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35
58
06:44
59
ساز و اواز سه گاه
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"
13:36
60
تصنیف
تصنیف "بخت سرکش"
06:28
61
00:54
62
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست - همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست
06:05
63
آواز مغلوب و فرود
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست"
02:17
64
تصنیف مخالف
تصنیف مخالف "مست نگاه"
05:43
65
ساز و آواز مثنوی مخالف
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"
09:55
66
تصنیف
تصنیف "بت عاشقان"
06:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام