من

من

توسط مشهدی
1 دنبال کننده116 آهنگ (08:24:02)
#عنوان
1
مقدمه نی قدما - رسول اکبری
مقدمه نی قدما
02:59
2
آواز بیات ترک، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز بیات ترک، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:17
3
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده
03:43
4
تصنیف بیات اصفهان، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
تصنیف بیات اصفهان، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
02:53
5
تصنیف نوا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
تصنیف نوا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
02:52
6
دستگاه سه گاه، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
دستگاه سه گاه، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:12
7
آواز گبری، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز گبری، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:05
8
آواز ابوعطا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز ابوعطا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:17
9
آواز بیات ترک ۲، فلوت اکبرخان، آواز منسوب به رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز بیات ترک ۲، فلوت اکبرخان، آواز منسوب به رضا قلی خان نوروزی
02:56
10
آواز دشتی، فلوت اکبرخان - رسول اکبری
آواز دشتی، فلوت اکبرخان
02:54
11
آواز گیلانی، نی صفدرخان - رسول اکبری
آواز گیلانی، نی صفدرخان
02:07
12
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
13
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
14
نی صفدر خان، تکنوازی در عراق ماهور - رسول اکبری
نی صفدر خان، تکنوازی در عراق ماهور
02:56
15
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ - رسول اکبری
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ
02:38
16
آواز ابوعطا، نی نایب اسدالله، آواز حسین تعزیه خوان، تصنیف عیشم مدام است - رسول اکبری
آواز ابوعطا، نی نایب اسدالله، آواز حسین تعزیه خوان، تصنیف عیشم مدام است
03:27
17
آواز دشتی، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف گیلک با رنگ - رسول اکبری
آواز دشتی، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف گیلک با رنگ
03:10
18
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق - رسول اکبری
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق
03:05
19
آواز بیات اصفهان، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف کردی - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف کردی
03:30
20
آواز بیداد، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف مژده به بلبل دهید - رسول اکبری
آواز بیداد، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف مژده به بلبل دهید
03:07
21
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان - رسول اکبری
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان
03:09
23
02:40
24
هوالاول هوالاخر - داوود آزاد
هوالاول هوالاخر
04:00
25
02:41
26
06:38
27
چون تو هستی همه هست - داوود آزاد
چون تو هستی همه هست
06:39
28
06:33
29
که هنوز من نبودم - داوود آزاد
که هنوز من نبودم
02:03
31
اثری نیست مرا - داوود آزاد
اثری نیست مرا
07:34
32
02:07
33
مشق نام لیلی - داوود آزاد
مشق نام لیلی
05:40
34
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
04:54
35
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
08:18
37
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
38
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار)
03:41
39
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
40
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه)
01:43
41
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
42
02:37
47
02:57
49
03:28
53
02:44
54
02:48
55
یکی بود یکی نبود - گروه پالت
یکی بود یکی نبود
03:29
56
ماهی و گربه - گروه پالت
04:19
57
خانه بردوش - گروه پالت
03:00
58
درآمد سال تا سال - گروه پالت
درآمد سال تا سال
01:48
59
سال تا سال - گروه پالت
03:38
60
رنگ شماره یک - گروه پالت
رنگ شماره یک
02:55
61
لیلی - گروه پالت
04:42
62
شباهنگام - گروه پالت
06:33
63
نیمی از ما - گروه پالت
07:15
64
اینجا شهر من نیست - گروه پالت
اینجا شهر من نیست
06:02
65
تا صبح فردا - گروه پالت
05:57
66
شهر من بخند - گروه پالت
07:54
67
آشوبم - گروه چارتار
04:49
68
مرا به خاطرت نگه دار - گروه چارتار
مرا به خاطرت نگه دار
03:24
69
هندسه - گروه چارتار
04:10
70
باران تویی - گروه چارتار
03:49
71
زن دیوانه - گروه چارتار
03:48
72
کلاغ - گروه چارتار
03:40
73
عاشقانه تنهاست - گروه چارتار
عاشقانه تنهاست
03:47
74
حرفی بزن - گروه چارتار
03:42
75
خوشا به من - گروه چارتار
03:06
76
شبیه یک مرداب - گروه چارتار
شبیه یک مرداب
03:44
77
در حسرت ماه - گروه چارتار
03:59
78
قطار - گروه چارتار
04:00
79
هِلهمالی (بوشهری) - گروه رستاک
هِلهمالی (بوشهری)
07:44
80
یار (استان فارس) - گروه رستاک
یار (استان فارس)
05:39
81
لارِه (مازندرانی) - گروه رستاک
لارِه (مازندرانی)
06:47
82
الهخانه (کُرمانجی) - گروه رستاک
الهخانه (کُرمانجی)
05:08
83
هَلهَله (قشقایی) - گروه رستاک
هَلهَله (قشقایی)
07:15
84
سُرنای نورزو (با الهام از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذری، بلوچی، گیلکی و کُردی) - گروه رستاک
سُرنای نورزو (با الهام از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذری، بلوچی، گیلکی و کُردی)
10:00
85
سرنای نوروز (ریمیکس) - گروه رستاک و Dynatonic
سرنای نوروز (ریمیکس)
03:37
94
04:00
96
03:40
98
06:46
99
غمونه بویر احمدی - کوروش  اسدپور
غمونه بویر احمدی
04:48
101
01:29
102
ضربی نی و کمانچه - کوروش  اسدپور
ضربی نی و کمانچه
02:08
103
02:33
105
آواز بلال لیلی - کوروش  اسدپور
آواز بلال لیلی
03:17
106
06:39
107
ضربی نی و کمانچه - کوروش  اسدپور
ضربی نی و کمانچه
06:31
108
03:25
109
بدون کلام هیمه هیمه - کوروش  اسدپور
بدون کلام هیمه هیمه
03:18
110
یار یار بویر احمدی - کوروش  اسدپور
یار یار بویر احمدی
06:11
111
داستان اسکندر و دیگر مشاهیر - نور محمد درپور
داستان اسکندر و دیگر مشاهیر
06:11
112
داستان حضرت خدیجه (س) و حضرت محمد (ص) - نور محمد درپور
داستان حضرت خدیجه (س) و حضرت محمد (ص)
15:27
113
داستان جدایی حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع) - نور محمد درپور
داستان جدایی حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع)
06:02
114
داستان لیلی و مجنون - نور محمد درپور
داستان لیلی و مجنون
01:44
115
داستان مجنون - نور محمد درپور
داستان مجنون
03:31
116
داستان مرغ و حضرت موسی (ع) - نور محمد درپور
داستان مرغ و حضرت موسی (ع)
10:52
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام