من
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

من

توسط مشهدی
1 دنبال کننده116 آهنگ (08:24:02)
#عنوان
1
مقدمه نی قدما - رسول اکبری
مقدمه نی قدما
02:59
2
آواز بیات ترک، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز بیات ترک، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:17
3
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده
03:43
4
تصنیف بیات اصفهان، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
تصنیف بیات اصفهان، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
02:53
5
تصنیف نوا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
تصنیف نوا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
02:52
6
دستگاه سه گاه، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
دستگاه سه گاه، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:12
7
آواز گبری، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز گبری، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:05
8
آواز ابوعطا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز ابوعطا، فلوت اکبرخان، آواز رضا قلی خان نوروزی
03:17
9
آواز بیات ترک ۲، فلوت اکبرخان، آواز منسوب به رضا قلی خان نوروزی - رسول اکبری
آواز بیات ترک ۲، فلوت اکبرخان، آواز منسوب به رضا قلی خان نوروزی
02:56
10
آواز دشتی، فلوت اکبرخان - رسول اکبری
آواز دشتی، فلوت اکبرخان
02:54
11
آواز گیلانی، نی صفدرخان - رسول اکبری
آواز گیلانی، نی صفدرخان
02:07
12
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
13
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
14
نی صفدر خان، تکنوازی در عراق ماهور - رسول اکبری
نی صفدر خان، تکنوازی در عراق ماهور
02:56
15
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ - رسول اکبری
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ
02:38
16
آواز ابوعطا، نی نایب اسدالله، آواز حسین تعزیه خوان، تصنیف عیشم مدام است - رسول اکبری
آواز ابوعطا، نی نایب اسدالله، آواز حسین تعزیه خوان، تصنیف عیشم مدام است
03:27
17
آواز دشتی، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف گیلک با رنگ - رسول اکبری
آواز دشتی، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف گیلک با رنگ
03:10
18
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق - رسول اکبری
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق
03:05
19
آواز بیات اصفهان، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف کردی - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف کردی
03:30
20
آواز بیداد، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف مژده به بلبل دهید - رسول اکبری
آواز بیداد، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف مژده به بلبل دهید
03:07
21
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان - رسول اکبری
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان
03:09
23
02:40
24
هوالاول هوالاخر - داوود آزاد
هوالاول هوالاخر
04:00
25
02:41
26
06:38
27
چون تو هستی همه هست - داوود آزاد
چون تو هستی همه هست
06:39
28
06:33
29
که هنوز من نبودم - داوود آزاد
که هنوز من نبودم
02:03
31
اثری نیست مرا - داوود آزاد
اثری نیست مرا
07:34
32
02:07
33
مشق نام لیلی - داوود آزاد
مشق نام لیلی
05:40
34
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
04:54
35
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان
08:18
37
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
38
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار)
03:41
39
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
40
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه)
01:43
41
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
42
02:37
47
02:57
49
03:28
53
02:44
54
02:48
55
یکی بود یکی نبود - گروه پالت
یکی بود یکی نبود
03:29
56
ماهی و گربه - گروه پالت
04:19

متن ترانه ماهی و گربه


گوش کن اینم چیزی نیست

جز این چاره ای نیست/

گوش کن اینم میگذره/

خاطره شو باد می بره/

می رقصه می ریزه آخرین برگ از درخت/

می بنده می ره آخر از شهر تیره، بخت/

تنگ شیشه ای شکست/

ما اما دست روی دست/

آخرین ماهی هم مرد/

آخرین شاخه پژمرد/

باد ما را با خود خواهد برد/

یاد ما را در خود خواهد داشت/

آب ما را حل خواهد کرد/

شهر ما را بغل خواهد کرد/گوش کن شاید شب چیزی گفت/

تاریکی شاید رازی داشت/

بعد از اینجا شاید باغی بود/

شهری شاید آوازی داشت/

می رقصه می ریزه آخرین برگ از درخت/

می بنده می ره آخر از شهر تیره، بخت/

تنگ شیشه ای شکست/

ما اما دست روی دست/

آخرین ماهی هم مرد/

آخرین شاخه پژمرد/

باد ما را با خود خواهد برد/

یاد ما را در خود خواهد داشت/

آب ما را حل خواهد کرد/

شهر ما را بغل خواهد کرد

57
خانه بردوش - گروه پالت
03:00

متن ترانه خانه بردوش


می رقصد زندگی، در جام چشم تو/

سر زد صبح امید، از شام چشم تو/

من رام چشم تو/

همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت، خانه بر دوشم/

گر بماندم گاه گاهی، یاد من کن/

گاه گاهی با نگاهی، یاد من کن/

گر نماندم روزگاری، یاد من کن/

با دو چشم اشکباری، یاد من کن/

می رقصد زندگی، در جام چشم تو/

سر زد صبح امید، از شام چشم تو/

من رام چشم تو/

همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت، خانه بر دوشم/

گر بماندم گاه گاهی، یاد من کن/

گاه گاهی با نگاهی، یاد من کن/

گر نماندم روزگاری، یاد من کن/

با دو چشم اشکباری، یاد من کن/

می رقصد زندگی، در جام چشم تو/

سر زد صبح امید، از شام چشم تو/

من رام چشم تو/

همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت، خانه بر دوشم

58
درآمد سال تا سال - گروه پالت
درآمد سال تا سال
01:48
59
سال تا سال - گروه پالت
03:38

متن ترانه سال تا سال


بیا آتش باش، بیا به جان من ریز/

داغم کن اعجازی کن این غروب پاییز/

بیا قصه شو، تو این شبای بی خواب/

خوابم کن آزادم کن از زنجیر مهتاب/

بیا نغمه شو، بیا ترانه سر کن/

بیا آواز شو، شوری دگر کن/

بیا باور کن امید باد و باران/

بیا پروانه شو، بالی بزن از بام تهران/سال تا سال اگر بی عشق موندیم/

آوازایی هست که باید می خوندیم/

صبح تا شب اگه از پا می افتیم/

قصه هایی هست که باید می گفتیم/

بیا قصه شو، تو این شبای بی خواب/

بیا آزاد شو از این شهر بی تاب/

بیا خنده شو،رو خشکی خیابان/

بیا پروانه شو، بالی بزن از بام تهران

60
رنگ شماره یک - گروه پالت
رنگ شماره یک
02:55
61
لیلی - گروه پالت
04:42

متن ترانه لیلی


دوباره هوای شهر، بی قراره/

ستاره؟... ستاره ای به شب نداره/

دوباره هوای شهر، بی قراره/

زمستون به روی شهر، موندگاره،لیلی/

لیلی، لیلی، امید شهر بی قراره/

لیلی، لیلی، چراغ آسمون تاره/

لیلی، لیلی، بگو آسمون بباره/

لیلی، آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره، لیلی/

پرستوهای شادی پر گرفتند/

دل از آبادی ما برگرفتند/

به راه شهرهای آفتابی/

زمین سرد، پشت سرگرفتند/

لیلی، لیلی، امید شهر بی قراره/

لیلی، لیلی، چراغ آسمون تاره/

لیلی، آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره/

لیلی، آخ لیلی، بگو آسمون بباره/

لیلی/سحرگاهان که این دشت طلاپوش/

سراسر می شود آواز و آغوش/

به دامان چمن ای غنچه بنشین/

بهارم باش با لب های خاموش/

لیلی، لیلی، امید شهر بی قراره/

لیلی، لیلی، چراغ آسمون تاره/

لیلی، آخ لیلی، بگو آسمون بباره/

لیلی، آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره، لیلی

62
شباهنگام - گروه پالت
06:33

متن ترانه شباهنگام


تو را من چشم در راهم /

تو را من چشم در راهم /

شباهنگام/

شباهنگام که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی/

و زان دلخستگانت راست /

و زان دلخستگانت راست /

اندوهی فراهم/

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم/

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم/

تو را من چشم در راهم شباهنگام/

شباهنگام که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی/

و زان دلخستگانت راست /

و زان دلخستگانت راست/

اندوهی فراهم/

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم/

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم

63
نیمی از ما - گروه پالت
07:15

متن ترانه نیمی از ما


قصه هایم برای تو، بگذار توی باغچه ات/

شعرهایم برای تو، بگذار روی تاقچه ات/

دست هایم برای تو، بکار، سبز خواهد شد/

بال هایم برای تو، بگیر،پرواز خواهد کرد/

آوازهایم برای تو، بگذار توی موهایت/

رازهایم برای تو، ببند دور دست هایت/

دست هایم برای تو، بکار، سبز خواهد شد/

بال هایم برای تو، بگیر،پرواز خواهد کرد/

ما از دشت، لالایی هایش را خواندیم تا خوابمان نبرد/

از کویر، آوازهایش را خواندیم تا یادمان نبرد/

ما از جنوب، آتش ها ساختیم تا سردمان نشود/

از گل سرخ، نامش را بردیم تا پرنده های سپید به شهر روشن خورشید دوباره برگردند/قصه هایم برای تو، بگذار توی باغچه ات/

شعرهایم برای تو، بگذار روی تاقچه ات/

اشک هایم برای تو، بخند، رام خواهد شد/

شوق هایم برای تو،بگیر، آرام خواهد شد/

ما از شهر، سیب هایش را چیدیم تا صبح سر برسد/

از کوچه، کبوترهایش را دیدیم تا شهر پر بکشد/

ما از شب، آوازها ساختیم تا ترسمان بریزد/

از سفر، یادش را بردیم تا پرنده های سپید به شهر نیلی آرام، دوباره برگردند/

نیمی از ما با طوفان میرفت/

نیمی از ما در شب جا می ماند/

نیمی از ما با باران می ریخت/

نیمی از ما از باران می خواند

64
اینجا شهر من نیست - گروه پالت
اینجا شهر من نیست
06:02

متن ترانه اینجا شهر من نیست


سربازی سر بازی سرسره بازی، سربازی را کُشت/

گوسفندی سر بازی گرگم به هوا، گرگی را خورد/

دست هایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادند/

بال هایی زیرِ سایه ی سرد تفنگی بی جان می مُرد/

Irgendwer hat wohl das ortseingangsschid vertauscht/

(یکی تابلوی اسم شهر رو عوض کرده)/

Das ist nicht mehr meine stadt, alles sieth hier so anders aus/

(اینجا دیگه شهر من نیست، همه چیز یه جور دیگه ست)/

Ich erkenne nichts wieder, dort drüben zum beispiel, das graue haus …/

(همه چی غریبه ست،اون روبرو، اون خونه رنگیه، حالا سیاه ست)/

Das war mal quietschbunt und jetzt tragen sie farben aus der stadt hinaus./

(دیگه شهر از رنگ خالی شده)/

Mir scheint als ob der himmel sich um ein-zwei meter verschoben hat/

(انگار آسمون دو متر بالاتر رفته)/

Alles runde ist eckig, jedes dreieck ein perfektes quadrat/

(گردی ها گوشه دار شدن و مثلث ها، مربع های ناب)/

Die menschen sind seltsam verformt, sie haben lautsprecher, statt ihrer ohren/

(آدما خیلی عوض شدن، جای گوش، بلندگو دارن)/

Und wenn sie raden fallen die wörter aus dem himmel ihren hals hinab/

(وقتی می خوان حرف بزنن، واژه ها از آسمون تو دهنشون می افته)/

برادرا! برادرا!.. حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست/

برادرا! برادرا!.. حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست/

برادرا! برادرا!../

Bruder, irgendwas läuft falsch hier, das ist nicht mehr meine stadt./

(برادرا! حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست)/

برادرا! برادرا!../

Irgendwar läuft falsch hier, das ist nicht mehr meine stadt./

(برادرا! حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست)

Irgendwer hat wohl das ortseingangsschid vertauscht/

(یکی تابلوی اسم شهر رو عوض کرده)/

Das ist nicht mehr meine stadt, alles sieth hier so anders aus/

(اینجا دیگه شهر من نیست، همه چیز یه جور دیگه ست)/

Ich erkenne nichts wieder, dort drüben zum beispiel, das graue haus/

(همه چی غریبه ست،اون روبرو، اون خونه رنگیه، حالا سیاه ست)/

Das war mal quietschbunt und jetzt tragen sie farben aus der stadt hinaus/

(دیگه شهر از رنگ خالی شده)/

سربازی سر بازی سرسره بازی، سربازی را کُشت/

گوسفندی سر بازی گرگم به هوا، گرگی را خورد/

برادرا! برادرا!../

Bruder, irgendwas läuft falsch hier, das ist nicht mehr meine stadt/

(برادرا! حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست)/

برادرا! برادرا!../

Irgendwar läuft falsch hier, das ist nicht mehr meine stadt./

(برادرا! حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست)/

برادرا! برادرا!.. حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست/

برادرا! برادرا!.. حتما اشتباهی شده، این شهر شهر من نیست...

65
تا صبح فردا - گروه پالت
05:57

متن ترانه تا صبح فردا


آبی ست، چیزی روشن در چشم هایت/

می روید باغی روشن از دست هایت/

من با اشک از چشمان تو می ریزم/

با باغ از دستانِ تو می رُویم/

چیزی تا صبح فردا نمانده/

ماییم و صد قصه ی نخوانده/

باید از شهرِ تیره بُگریزیم/

باید با قصه ها در آمیزیم/

من از دستِ غمت، من از دستِ غمت/

عزیزم چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان!/

من از دستِ غمت، من از دستِ غمت/

عزیزم چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان!/

هر پاییز از چشمانِ تو می ریزد/

هر بار شکلی دیگر برمی خیزد/

امروز هم چشمانِ تو چه طوفانی ست!/

این پاییز در شهرِ موی تو طولانی ست/

در تو هر قصه ای جان می گیرد/

در من یک رازِ دیگر می میرد/

باید از شهرِ تیره بُگریزیم/

باید با قصه ها در آمیزیم/

چه دشت هایی در راه است!/

چه شهرهایی در باران!/

چه باغ هایی خندانند و اشک هایی پنهان!/

من از دست غمت، من از دست غمت/

عزیزم، چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان!/

آبی ست، چیزی روشن در چشم هایت/

می روید باغی روشن از دست هایت/

من با اشک از چشمان تو می ریزم/

با باغ از دستانِ تو می رُویم/

من از دست غمت، من از دست غمت/

عزیزم، چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان!/

من از دست غمت، من از دست غمت/

عزیزم، چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان!

66
شهر من بخند - گروه پالت
07:54

متن ترانه شهر من بخند


شهر من از شمال با کوه ها می رقصد/

از جنوب با کولی ها/

شهر من از شمال با خاطره هایش می خوابد/

از جنوب با رویاها/

قصه ای ست این شهر/

رازهای سربسته ای ست هر بار/

روزها از خواب ها، بیدارها سرشار/

شب تا روز بیدار/

شهر من شهروندی پر از ماشین و سیمان است هر روز/

شهر منم هم عاشقی با چشم گریان است هر شب/

شهر من را مردمش حرف نشنیدند و پند/

شهر من را کودکی در چهارراهی کرده بند/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!/

شهر من صد قصه از عشق پنهان کرده است/

شهر من صد شعر از درد بر جان کرده است/

شهر من را سوزِ ساز مردمانش برده هوش/

از دِلش آوازهای، عاشقان آید به گوش/

شهر من با شب حدیثِ راهِ پر خون می کند/

کوچه کوچه قصه های عشقِ مجنون می کند/

شهر من داستانِ قهرمان هایش به یادش مانده است/

شهر من آوازهایی بی صدا در سوگِ مردم خوانده است/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!/

شهر من ... بخند!

68
مرا به خاطرت نگه دار - گروه چارتار
مرا به خاطرت نگه دار
03:24
70
03:49
71
03:48
73
عاشقانه تنهاست - گروه چارتار
عاشقانه تنهاست
03:47
75
03:06
76
شبیه یک مرداب - گروه چارتار
شبیه یک مرداب
03:44

متن ترانه شبیه یک مرداب

🗣 Amin Habibi
🎵 Khakestar
#AminHabibi

دلی دارم دلی غمگین
دلی خون از غمی سنگین
هوای تو به سر دارم
کجایی یارم
کجایی یارم

دلی دارم دلی تنها
دلی مجنون یک لیلا
تو را عمریست که کم دارم
کجایی یارم
کجایی یارم
کجایی یارم
بیا ای یارم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرم تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

زدی آتش تو بر جانم
منه بی تو پریشانم
پر از دردم تویی درمانم

عزیزم عشق سوزانم
خیالی نیست بسوزانم
به خاکستر مرا بنشانم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرن تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرن تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

77
03:59
78
قطار - گروه چارتار
04:00

متن ترانه قطار

🗣 Amin Habibi
🎵 Khakestar
#AminHabibi

دلی دارم دلی غمگین
دلی خون از غمی سنگین
هوای تو به سر دارم
کجایی یارم
کجایی یارم

دلی دارم دلی تنها
دلی مجنون یک لیلا
تو را عمریست که کم دارم
کجایی یارم
کجایی یارم
کجایی یارم
بیا ای یارم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرم تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

زدی آتش تو بر جانم
منه بی تو پریشانم
پر از دردم تویی درمانم

عزیزم عشق سوزانم
خیالی نیست بسوزانم
به خاکستر مرا بنشانم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرن تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

این دل بی تابم
چشم خسته ی بیخوابم
منتظرن تا تو
برگردی بشی مهتابم

گیر و گرفتارم
مثل ابرم و میبارم
شب تا سحر بی تو
لبریز از توئه اشعارم

79
هِلهمالی (بوشهری) - گروه رستاک
هِلهمالی (بوشهری)
07:44
80
یار (استان فارس) - گروه رستاک
یار (استان فارس)
05:39
81
لارِه (مازندرانی) - گروه رستاک
لارِه (مازندرانی)
06:47
82
الهخانه (کُرمانجی) - گروه رستاک
الهخانه (کُرمانجی)
05:08
83
هَلهَله (قشقایی) - گروه رستاک
هَلهَله (قشقایی)
07:15
84
سُرنای نورزو (با الهام از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذری، بلوچی، گیلکی و کُردی) - گروه رستاک
سُرنای نورزو (با الهام از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذری، بلوچی، گیلکی و کُردی)
10:00
85
سرنای نوروز (ریمیکس) - گروه رستاک و Dynatonic
سرنای نوروز (ریمیکس)
03:37
94
04:00
96
03:40
98
06:46
99
غمونه بویر احمدی - کوروش  اسدپور
غمونه بویر احمدی
04:48
101
01:29
102
ضربی نی و کمانچه - کوروش  اسدپور
ضربی نی و کمانچه
02:08
103
02:33
105
آواز بلال لیلی - کوروش  اسدپور
آواز بلال لیلی
03:17
106
06:39
107
ضربی نی و کمانچه - کوروش  اسدپور
ضربی نی و کمانچه
06:31
108
03:25
109
بدون کلام هیمه هیمه - کوروش  اسدپور
بدون کلام هیمه هیمه
03:18
110
یار یار بویر احمدی - کوروش  اسدپور
یار یار بویر احمدی
06:11
111
داستان اسکندر و دیگر مشاهیر - نور محمد درپور
داستان اسکندر و دیگر مشاهیر
06:11
112
داستان حضرت خدیجه (س) و حضرت محمد (ص) - نور محمد درپور
داستان حضرت خدیجه (س) و حضرت محمد (ص)
15:27
113
داستان جدایی حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع) - نور محمد درپور
داستان جدایی حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع)
06:02
114
داستان لیلی و مجنون - نور محمد درپور
داستان لیلی و مجنون
01:44
115
داستان مجنون - نور محمد درپور
داستان مجنون
03:31
116
داستان مرغ و حضرت موسی (ع) - نور محمد درپور
داستان مرغ و حضرت موسی (ع)
10:52
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©