رسول اکبری

رسول اکبری

29 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
6
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان - رسول اکبری
آواز بیات ترک، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف بار فراق دوستان
03:09
8
مقدمه نی قدما - رسول اکبری
مقدمه نی قدما
02:59
9
مقام سبز اوخوان و زرد ملیجه - رسول اکبری
مقام سبز اوخوان و زرد ملیجه
01:17
هنرمندان مرتبط
ابراهیم یوسفی نژاد
ابراهیم یوسفی نژاد
1 دنبال کننده
مهدی سلطانی
مهدی سلطانی
17 دنبال کننده
گروه سایه مهر
گروه سایه مهر
0 دنبال کننده
قاسم رحیم زاده
قاسم رحیم زاده
28 دنبال کننده