فرهاد

فرهاد

3 دنبال کننده103 آهنگ (06:34:45)
#عنوان
1
00:51
4
01:35
10
04:17
12
06:25
26
04:43
29
شبانه 2 (یه شب مهتاب) - فرهاد مهراد
شبانه 2 (یه شب مهتاب)
04:33
39
بدون رفیق (ارانتس انگیر) - فرهاد مهراد
بدون رفیق (ارانتس انگیر)
06:51
42
04:52
47
03:35
49
بانوی گیسو حنایی - فرهاد مهراد
بانوی گیسو حنایی
05:24
61
برف - فرهاد مهراد
04:35
62
04:45
63
خواب در بیداری - فرهاد مهراد
خواب در بیداری
06:24
64
کتیبه - فرهاد مهراد
03:29
65
گاندی - فرهاد مهراد
03:34
66
مرغ سحر - فرهاد مهراد
03:10
67
وقتی که بچه بودم - فرهاد مهراد
وقتی که بچه بودم
04:16
68
03:35
69
شب تیره - فرهاد مهراد
08:02
70
04:35
71
تو را دوست دارم 1 - فرهاد مهراد
تو را دوست دارم 1
01:34
72
06:19
74
گنجشکک - فرهاد مهراد
03:41
75
نجوا - فرهاد مهراد
03:40
76
مرد تنها - فرهاد مهراد
03:17
77
Do't Let Me Be Misunderstood - فرهاد مهراد
03:03
78
کوچ بنفشه ها - فرهاد مهراد
06:03
79
Yesterday When I Was Young - فرهاد مهراد
03:53
80
Windmills of Your Mind - فرهاد مهراد
04:23
81
Unchain Melody - فرهاد مهراد
04:07
82
Yesterday - فرهاد مهراد
03:13
83
Hey! That Is No way to Say Goodbye - فرهاد مهراد
Hey! That Is No way to Say Goodbye
02:38
84
تو را دوست دارم 2 - فرهاد مهراد
تو را دوست دارم 2
01:34
85
05:14
86
You Won t Love Me - فرهاد مهراد
You Won t Love Me
02:49
87
Love s Been Good To Me - فرهاد مهراد
Love s Been Good To Me
03:40
88
02:54
89
When The Sun Comes Down - فرهاد مهراد
When The Sun Comes Down
05:02
90
I Put A Spell On You - فرهاد مهراد
I Put A Spell On You
02:58
91
Romane Of Love ( Forbidden Games Theme) - فرهاد مهراد
Romane Of Love ( Forbidden Games Theme)
04:46
92
Together Again - فرهاد مهراد
Together Again
02:39
93
Unchain My Heart - فرهاد مهراد
Unchain My Heart
03:16
94
Everybodys Talking At Me - فرهاد مهراد
Everybodys Talking At Me
04:01
95
02:57
97
You ve Got A Frined - فرهاد مهراد
You ve Got A Frined
06:14
98
California Dreamin - فرهاد مهراد
California Dreamin
03:06
99
Everybodys Talking At Me - فرهاد مهراد
Everybodys Talking At Me
03:51
100
Sunrise Sunset - فرهاد مهراد
Sunrise Sunset
04:15
101
Yesterday When I Was Young - فرهاد مهراد
Yesterday When I Was Young
03:55
102
Unchained Melody - فرهاد مهراد
Unchained Melody
04:08
103
01:41
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام