1

1

توسط Aidin
2 دنبال کننده94 آهنگ (10:54:14)
#عنوان
1
تصنیف همه دردم - ایرج بسطامی
تصنیف همه دردم
04:34
2
قطعه رقص آشفته - ایرج بسطامی
قطعه رقص آشفته
02:24
3
تصنیف گلپونه ها - ایرج بسطامی
تصنیف گلپونه ها
08:53
4
قطعه نوشانوش - ایرج بسطامی
قطعه نوشانوش
02:48
5
تصنیف حریر مهتاب - ایرج بسطامی
تصنیف حریر مهتاب
04:58
6
تصنیف شباهنگام - ایرج بسطامی
تصنیف شباهنگام
06:22
7
آواز چهارگاه و فرود به همایون - ایرج بسطامی
آواز چهارگاه و فرود به همایون
09:09
8
تصنیف هستی من - ایرج بسطامی
تصنیف هستی من
06:02
9
تصنیف چه دلها - ایرج بسطامی
تصنیف چه دلها
04:23
25
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:21
26
ساز و آواز (سنتور)
ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"
17:02
27
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:24
28
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
29
ساز و آواز تار دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
ساز و آواز تار دستگاه ماهور
18:56
33
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1
07:04
35
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2
03:06
50
16:41
51
قطعه برای سنتور و ارکستر - محمدرضا شجریان
قطعه برای سنتور و ارکستر
03:13
52
16:55
53
تصنیف دود عود - محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود
07:43
57
12:53
58
05:53
60
15:01
64
03:41
68
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:16
69
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:30
70
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:29
71
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:44
72
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:03
73
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر) - حسین علیزاده
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر)
01:43
74
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
02:34
75
سواران دشت امید - حسین علیزاده
سواران دشت امید
07:20
79
درآمد (نی نوا) - حسین علیزاده
درآمد (نی نوا)
04:17
80
نغمه (نی نوا) - حسین علیزاده
نغمه (نی نوا)
05:28
81
جامه دران (نی نوا) - حسین علیزاده
جامه دران (نی نوا)
04:10
82
نهفت،فرود (نی نوا) - حسین علیزاده
نهفت،فرود (نی نوا)
09:05
83
رقص سماع (نی نوا) - حسین علیزاده
رقص سماع (نی نوا)
04:36
84
سواران دشت امید (نی نوا) - حسین علیزاده
سواران دشت امید (نی نوا)
07:21
85
نوروز (نی نوا) - حسین علیزاده
نوروز (نی نوا)
04:00
86
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:17
87
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:31
88
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:30
89
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:45
90
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:05
91
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
04:14
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام