مولا

مولا

توسط افشین
3 دنبال کننده26 آهنگ (01:53:02)
#عنوان
1
خیال تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
05:37
2
خیال تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
05:37
3
خیال تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
05:37
4
اسرار تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
02:39
5
یاد تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
03:43
6
اقرار تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
02:35
7
مست تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
03:56
8
بیمار تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
02:36
9
هجر تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
03:49
10
رنگ تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
01:51
11
ساز تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
00:50
12
روی تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
02:51
13
همتای تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
07:43
14
لطف تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
05:32
15
وجد تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
01:01
16
همتای تو - داوود آزاد
پیشواز ایرانسل
07:43
17
هوالاول هوالاخر - داوود آزاد
هوالاول هوالاخر
04:00
18
هوالاول هوالاخر - داوود آزاد
هوالاول هوالاخر
04:00
19
02:07
20
معجزه - محمد اصفهانی
پیشواز ایرانسل
03:31
21
قسمتی از اپرای : شاه اسماعیل و کوراوغلی - داوود آزاد
قسمتی از اپرای : شاه اسماعیل و کوراوغلی
05:22
22
02:40
24
حق حق زنم هو هو کنم - داوود آزاد
حق حق زنم هو هو کنم
10:36
25
هو مدد یا پیر مدد - داوود آزاد
هو مدد یا پیر مدد
04:31
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام