نور جان - داوود آزاد

نور جان

#عنوان
1
حق حق زنم هو هو کنم - داوود آزاد
حق حق زنم هو هو کنم
10:36
2
تک نوازی سه تار 1 - داوود آزاد
تک نوازی سه تار 1
02:09
3
هو مدد یا پیر مدد - داوود آزاد
هو مدد یا پیر مدد
04:31
4
مثنوی مرکب - داوود آزاد
مثنوی مرکب
06:35
5
دیوانه عشق - داوود آزاد
دیوانه عشق
05:33
6
دل پریشان - داوود آزاد
دل پریشان
08:25
7
تک نوازی سه تار 2 - داوود آزاد
تک نوازی سه تار 2
01:40
8
گدایان خرابات - داوود آزاد
گدایان خرابات
04:02
9
تک نوازی عود 1 - داوود آزاد
تک نوازی عود 1
01:59
10
سلسله زلف - داوود آزاد
سلسله زلف
04:22
11
تک نوازی عود 2 - داوود آزاد
تک نوازی عود 2
02:24
12
دل شیدا - داوود آزاد
دل شیدا
04:25
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام