تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) - داوود آزاد

تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی)

#عنوان
1
خیال تو - داوود آزاد
خیال تو
05:37
2
اسرار تو - داوود آزاد
اسرار تو
02:39
3
یاد تو - داوود آزاد
یاد تو
03:43
4
اقرار تو - داوود آزاد
اقرار تو
02:35
5
مست تو - داوود آزاد
مست تو
03:56
6
بیمار تو - داوود آزاد
بیمار تو
02:36
7
هجر تو - داوود آزاد
هجر تو
03:49
8
رنگ تو - داوود آزاد
رنگ تو
01:51
9
ساز تو - داوود آزاد
ساز تو
00:50
10
روی تو - داوود آزاد
روی تو
02:51
11
همتای تو - داوود آزاد
همتای تو
07:43
12
لطف تو - داوود آزاد
لطف تو
05:32
13
وجد تو - داوود آزاد
وجد تو
01:01
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام