به احترام یک نابغه

به احترام یک نابغه

توسط نواک
139 دنبال کننده24 آهنگ (01:28:40)
با کسی که به مفهوم تکنوازی جان بخشید، فردریک شوپن
#عنوان
1
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
6
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
8
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
10
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
13
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
14
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
15
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
18
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
19
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
20
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
21
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
22
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
23
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
24
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام