محمدعلی قدمی

محمدعلی قدمی

14 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ملکا ذکر تو گویم - محمدعلی قدمی
ملکا ذکر تو گویم
07:35
2
ساز و آواز 1 - محمدعلی قدمی
ساز و آواز 1
02:42
3
07:50
4
مشنو ای دوست - محمدعلی قدمی
مشنو ای دوست
05:14
5
عذر آن تقصیر ها - محمدعلی قدمی
عذر آن تقصیر ها
04:17
6
مقصد و مطلب - محمدعلی قدمی
مقصد و مطلب
04:13
7
یکی هست و هیچ نیست جز او - محمدعلی قدمی
یکی هست و هیچ نیست جز او
05:57
9
ساز و آواز 2 - محمدعلی قدمی
ساز و آواز 2
03:09
10
ساز و آواز 3 - محمدعلی قدمی
ساز و آواز 3
02:41
هنرمندان مرتبط
علی پویانیا
علی پویانیا
8 دنبال کننده
ایمان پویانیا
ایمان پویانیا
4 دنبال کننده
اشکان پویانیا
اشکان پویانیا
6 دنبال کننده