نریمان فاضلی

نریمان فاضلی

41 دنبال کنندهمحلی
آهنگ‌های برتر
1
بلال گل و آهای گل - نریمان فاضلی
بلال گل و آهای گل
11:08
2
03:51
3
چشمه کوهرنگ - نریمان فاضلی
چشمه کوهرنگ
08:15
6
09:41
7
10:44
9
03:23
10
شیرعلی مردان و گلوم گلوم - رمضان باروزه و نریمان فاضلی
شیرعلی مردان و گلوم گلوم
05:32
هنرمندان مرتبط
اکبر اسماعیلی پور
اکبر اسماعیلی پور
0 دنبال کننده
محمد مظهری
محمد مظهری
0 دنبال کننده
سورنا صفاتی
سورنا صفاتی
7 دنبال کننده
سارا نادری
سارا نادری
6 دنبال کننده