علی اصغر بهمنی

علی اصغر بهمنی

4 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ - علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ
02:02
2
04:25
3
آواز با همراهی سه تار (آواز دشتی و بیات ترک) - علی اصغر بهمنی
آواز با همراهی سه تار (آواز دشتی و بیات ترک)
10:22
4
تصنیف «گردش چرخ» (آواز دشتی و بیات ترک) - علی اصغر بهمنی
تصنیف «گردش چرخ» (آواز دشتی و بیات ترک)
02:02
5
10:09
6
تصنیف «وقت طرب» (آواز بیات اصفهان) - علی اصغر بهمنی
تصنیف «وقت طرب» (آواز بیات اصفهان)
10:09
7
تصنیف «صیاد» (آواز دشتی و بیات ترک) - علی اصغر بهمنی
تصنیف «صیاد» (آواز دشتی و بیات ترک)
06:10
8
تصنیف از تو بگذشتم - علی اصغر بهمنی
تصنیف از تو بگذشتم
06:02
9
آواز همراه یا سه تار - علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار
10:23
10
آواز با همراهی ساز سنتور و کمانچه (آواز بیات اصفهان) - علی اصغر بهمنی
آواز با همراهی ساز سنتور و کمانچه (آواز بیات اصفهان)
17:06
هنرمندان مرتبط
مصطفی حامدی
مصطفی حامدی
8 دنبال کننده
درشن آنند
درشن آنند
11 دنبال کننده
عبدالله دوامی
عبدالله دوامی
162 دنبال کننده
بهنام سامانی
بهنام سامانی
8 دنبال کننده