زندگی دوگانه ورونیک - زبیگنف پرایزنر

زندگی دوگانه ورونیک

#عنوان
1
Weronika - زبیگنف پرایزنر
Weronika
00:38
2
Veronique - زبیگنف پرایزنر
Veronique
00:23
3
Tu Viendras - زبیگنف پرایزنر
Tu Viendras
02:38
4
L Enfance - زبیگنف پرایزنر
L Enfance
03:09
5
LeVan Den Budenmayer Concerto en Mi Mineu, Version de 1798 - زبیگنف پرایزنر
LeVan Den Budenmayer Concerto en Mi Mineu, Version de 1798
04:29
6
Veronique 2 - زبیگنف پرایزنر
Veronique 2
00:35
7
Solitude - زبیگنف پرایزنر
Solitude
00:56
8
Les Marionnettes - زبیگنف پرایزنر
Les Marionnettes
02:27
9
Theme: 1 Transcription - زبیگنف پرایزنر
Theme: 1 Transcription
00:54
10
L Enfance II - زبیگنف پرایزنر
L Enfance II
00:56
11
Alexandre - زبیگنف پرایزنر
Alexandre
01:12
12
Alexandre II - زبیگنف پرایزنر
Alexandre II
01:11
13
Theme: 2 Transcription - زبیگنف پرایزنر
Theme: 2 Transcription
00:54
14
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 1 - زبیگنف پرایزنر
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 1
00:36
15
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 2 - زبیگنف پرایزنر
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 2
01:13
16
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 3 - زبیگنف پرایزنر
Concerto en Mi Instrumentation Contemporaine No. 3
01:23
17
Van Den Budenmayer Concerto en Mi Mineur, Version De 1802 - زبیگنف پرایزنر
Van Den Budenmayer Concerto en Mi Mineur, Version De 1802
05:18
18
Generique De Fin - زبیگنف پرایزنر
Generique De Fin
01:25
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام