بادبادک پیر - مهبد شفیع نژاد

بادبادک پیر

#عنوان
1
نخ نامرئ - مهبد شفیع نژاد
نخ نامرئ
03:17
2
پاییز - مهبد شفیع نژاد
پاییز
03:03
3
سبز - مهبد شفیع نژاد
سبز
03:26
4
خسوف - مهبد شفیع نژاد
خسوف
03:02
5
خانه پدری - مهبد شفیع نژاد
خانه پدری
02:54
6
دره ی آدم کوتوله ها - مهبد شفیع نژاد
دره ی آدم کوتوله ها
04:09
7
تا تولد - مهبد شفیع نژاد
تا تولد
06:12
8
پرواز در شب - مهبد شفیع نژاد
پرواز در شب
02:51
9
سالهای سخت - مهبد شفیع نژاد
سالهای سخت
03:52
10
صبح - مهبد شفیع نژاد
صبح
02:16
11
چشمان بادبادک - مهبد شفیع نژاد
چشمان بادبادک
02:19
12
خرمگس - مهبد شفیع نژاد
خرمگس
03:33
13
پیانیست شب - مهبد شفیع نژاد
پیانیست شب
05:26
© مهبد شفیع نژاد
4.44 از 5 (از مجموع 16 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام