به زمین و آفتاب - محمد سعید شریفیان

به زمین و آفتاب

#عنوان
1
فانتزی برای پیانو - محمد سعید شریفیان
فانتزی برای پیانو
09:51
2
قطعه گرگانی 1 - محمد سعید شریفیان
قطعه گرگانی 1
04:30
3
قطعه گرگانی 2 - محمد سعید شریفیان
قطعه گرگانی 2
02:40
4
قطعه گرگانی 3 - محمد سعید شریفیان
قطعه گرگانی 3
02:32
5
قطعه گرگانی 4 - محمد سعید شریفیان
قطعه گرگانی 4
02:43
6
نکتورن برای فلوت و پیانو - محمد سعید شریفیان
نکتورن برای فلوت و پیانو
04:56
7
کوارتت زهی - محمد سعید شریفیان
کوارتت زهی
07:32
8
چهار قطعه سلو برای فلوت - محمد سعید شریفیان
چهار قطعه سلو برای فلوت
11:48
9
تصاویر روستایی - محمد سعید شریفیان
تصاویر روستایی
11:59
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام