ده فرمان - زبیگنف پرایزنر

ده فرمان

#عنوان
1
Dekalog 1. Czesc 6 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 1. Czesc 6
02:10
2
Dekalog 1. Czesc 5 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 1. Czesc 5
03:39
3
Dekalog 2. Czesc 1 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 2. Czesc 1
01:18
4
Dekalog 2. Czesc 2 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 2. Czesc 2
03:56
5
Dekalog 3. Czesc 2 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 3. Czesc 2
02:26
6
Dekalog 3. Czesc 3 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 3. Czesc 3
02:33
7
Dekalog 4. Czesc 1 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 4. Czesc 1
02:15
8
Dekalog 4. Czesc 2 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 4. Czesc 2
02:25
9
Dekalog 5. Czesc 1 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 5. Czesc 1
01:41
10
Dekalog 5. Czesc 6 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 5. Czesc 6
01:38
11
Dekalog 5. Czesc 9 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 5. Czesc 9
01:09
12
Dekalog 5. Czesc 12 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 5. Czesc 12
01:23
13
Dekalog 6. Czesc 1 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 6. Czesc 1
01:47
14
Dekalog 6. Czesc 2 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 6. Czesc 2
01:35
15
Dekalog 6. Czesc 3 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 6. Czesc 3
00:47
16
Dekalog 6. Czesc 4 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 6. Czesc 4
03:02
17
Dekalog 7. Czesc 6 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 7. Czesc 6
02:41
18
Dekalog 7. Czesc 8 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 7. Czesc 8
01:49
19
Dekalog 8. Czesc 1 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 8. Czesc 1
01:06
20
Dekalog 8. Czesc 4 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 8. Czesc 4
03:34
21
Dekalog 8. Czesc 7 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 8. Czesc 7
01:48
22
Dekalog 9. Czesc 3 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 9. Czesc 3
02:13
23
Dekalog 9. Czesc 7 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 9. Czesc 7
01:01
24
Dekalog 9. Czesc 12 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 9. Czesc 12
01:04
25
Dekalog 9. Czesc 13 - زبیگنف پرایزنر
Dekalog 9. Czesc 13
02:09
© ایران گام
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام