سفید - زبیگنف پرایزنر

سفید

#عنوان
1
The Beginning - زبیگنف پرایزنر
The Beginning
01:15
2
The Court - زبیگنف پرایزنر
The Court
01:04
3
Dominique Tries To Go Home - زبیگنف پرایزنر
Dominique Tries To Go Home
01:13
4
A Chat In The Underground - زبیگنف پرایزنر
A Chat In The Underground
02:10
5
Return To Poland - زبیگنف پرایزنر
Return To Poland
01:24
6
Home At Last - زبیگنف پرایزنر
Home At Last
01:24
7
On The Wisla - زبیگنف پرایزنر
On The Wisla
01:12
8
First Job - زبیگنف پرایزنر
First Job
00:49
9
Dont Fall Asleep - زبیگنف پرایزنر
Dont Fall Asleep
00:46
10
After The First Transaction - زبیگنف پرایزنر
After The First Transaction
01:21
11
Attempted Murder - زبیگنف پرایزنر
Attempted Murder
01:20
12
The Party On The Wisla - زبیگنف پرایزنر
The Party On The Wisla
01:48
13
Don Karol I - زبیگنف پرایزنر
Don Karol I
00:53
14
Phone Call To Dominique - زبیگنف پرایزنر
Phone Call To Dominique
00:36
15
Funeral Music - زبیگنف پرایزنر
Funeral Music
01:28
16
Don Karol II - زبیگنف پرایزنر
Don Karol II
00:52
17
Morning At The Hotel - زبیگنف پرایزنر
Morning At The Hotel
02:26
18
Dominiques Arrest - زبیگنف پرایزنر
Dominiques Arrest
01:47
19
Don Karol III - زبیگنف پرایزنر
Don Karol III
01:25
20
Dominique In Prison - زبیگنف پرایزنر
Dominique In Prison
02:21
21
The End - زبیگنف پرایزنر
The End
02:25
© ایران گام
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام