قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور - سامان ضرابی

قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور

#عنوان
1
پالیزبان (مقدمه ی سه گاه) - سامان ضرابی
پالیزبان (مقدمه ی سه گاه)
03:09
2
پگاه (چهارمضراب سه گاه) - سامان ضرابی
پگاه (چهارمضراب سه گاه)
06:01
3
مقدمه ی مخالف سه گاه - سامان ضرابی
مقدمه ی مخالف سه گاه
02:51
4
درآمد چهارمضراب سه گاه - سامان ضرابی
درآمد چهارمضراب سه گاه
01:53
5
چهارمضراب مخالف سه گاه - سامان ضرابی
چهارمضراب مخالف سه گاه
03:22
6
مقدمه ی شور - سامان ضرابی
مقدمه ی شور
01:33
7
کرشمه (شور) - سامان ضرابی
کرشمه (شور)
03:55
8
چهارمضراب شور - سامان ضرابی
چهارمضراب شور
06:23
9
نغمه و فرود (شور) - سامان ضرابی
نغمه و فرود (شور)
01:25
10
مقدمه ی اوج (شور) - سامان ضرابی
مقدمه ی اوج (شور)
02:20
11
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور) - سامان ضرابی
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور)
08:39
12
راز و نیاز (شور) - سامان ضرابی
راز و نیاز (شور)
07:16
13
مقدمه ی حجاز - سامان ضرابی
مقدمه ی حجاز
03:30
14
فردوس (مقدمه ی بیات ترک) - سامان ضرابی
فردوس (مقدمه ی بیات ترک)
05:00
15
چهارمضراب بیات ترک - سامان ضرابی
چهارمضراب بیات ترک
06:16
16
مهربانی (بیات ترک) - سامان ضرابی
مهربانی (بیات ترک)
04:34
17
مقدمه ی شکسته (بیات ترک) - سامان ضرابی
مقدمه ی شکسته (بیات ترک)
02:20
18
مقدمه ی قرایی - سامان ضرابی
مقدمه ی قرایی
03:09
19
پرند (ضربی دشتی) - سامان ضرابی
پرند (ضربی دشتی)
03:40
20
مقدمه ی عشاق (دشتی) - سامان ضرابی
مقدمه ی عشاق (دشتی)
04:58
21
چهارمضراب همایون - سامان ضرابی
چهارمضراب همایون
04:21
22
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف - سامان ضرابی
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف
03:42
23
مقدمه ی شوشتری - سامان ضرابی
مقدمه ی شوشتری
01:39
24
مقدمه ی بیداد - سامان ضرابی
مقدمه ی بیداد
03:23
25
چهارمضراب عشاق همایون - سامان ضرابی
چهارمضراب عشاق همایون
03:50
26
چهارمضراب بیات اصفهان - سامان ضرابی
چهارمضراب بیات اصفهان
02:51
27
مقدمه ی عشاق اصفهان - سامان ضرابی
مقدمه ی عشاق اصفهان
04:28
28
فاخته (مقدمه ی چهارگاه و مخالف) - سامان ضرابی
فاخته (مقدمه ی چهارگاه و مخالف)
05:15
29
چهل مضراب مخالف چهارگاه - سامان ضرابی
چهل مضراب مخالف چهارگاه
02:48
30
مقدمه ی ماهور میرزا حسین قلی و چهارمضراب سماعی - سامان ضرابی
مقدمه ی ماهور میرزا حسین قلی و چهارمضراب سماعی
06:37
31
رنگ ماهور - سامان ضرابی
رنگ ماهور
01:59
32
لزگی (ماهور) - سامان ضرابی
لزگی (ماهور)
04:20
33
پردیس (چهارمضراب ماهور) - سامان ضرابی
پردیس (چهارمضراب ماهور)
03:40
34
چهارمضراب داد (ماهور) - سامان ضرابی
چهارمضراب داد (ماهور)
03:15
35
مقدمه ی دلکش - سامان ضرابی
مقدمه ی دلکش
03:46
36
چهارمضراب عراق (ماهور) - سامان ضرابی
چهارمضراب عراق (ماهور)
04:01
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام