آثار درویش خان برای سنتور ۱ - سامان ضرابی

آثار درویش خان برای سنتور ۱

#عنوان
1
پیش درآمد شور - سامان ضرابی
پیش درآمد شور
03:18
2
پیش درآمد ابوعطا - سامان ضرابی
پیش درآمد ابوعطا
04:16
3
پیش درآمد ابوعطا (دوم) - سامان ضرابی
پیش درآمد ابوعطا (دوم)
05:00
4
تصنیف بهار دلکش - سامان ضرابی
تصنیف بهار دلکش
01:45
5
رنگ ابوعطا - سامان ضرابی
رنگ ابوعطا
02:23
6
پیش درآمد افشاری - سامان ضرابی
پیش درآمد افشاری
03:59
7
تصنیف باد خزان - سامان ضرابی
تصنیف باد خزان
02:57
8
رنگ افشاری - سامان ضرابی
رنگ افشاری
04:00
9
رنگ افشاری (دوم) - سامان ضرابی
رنگ افشاری (دوم)
01:17
10
دوضربی افشاری - سامان ضرابی
دوضربی افشاری
01:26
11
پیش درآمد سه گاه - سامان ضرابی
پیش درآمد سه گاه
04:19
12
تصنیف صبحدم - سامان ضرابی
تصنیف صبحدم
02:15
13
تصنیف عروس گل - سامان ضرابی
تصنیف عروس گل
01:19
14
رنگ سه گاه - سامان ضرابی
رنگ سه گاه
01:54
15
پیش درآمد شوشتری - سامان ضرابی
پیش درآمد شوشتری
03:02
16
رنگ شوشتری - سامان ضرابی
رنگ شوشتری
01:14
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام