نظم و نثر - سعید نایب محمدی و حمید قنبری

نظم و نثر

#عنوان
1
پیش درآمد افشاری - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
پیش درآمد افشاری
09:01
2
درآمد افشاری - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
درآمد افشاری
04:28
3
مثنوی و ضربی عراق - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
مثنوی و ضربی عراق
09:31
4
نهیب - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
نهیب
07:09
5
نغمه گردون - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
نغمه گردون
03:46
6
نهفت - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
نهفت
07:50
7
پنج ضربی نوا - سعید نایب محمدی و حمید قنبری
پنج ضربی نوا
07:17
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام