موسیقی نواحی ایران - کومش ۳ (موسیقی جنوب، مرکز، غرب و شمال کومش) (۴۵) - روح الله کلامی

موسیقی نواحی ایران - کومش ۳ (موسیقی جنوب، مرکز، غرب و شمال کومش) (۴۵)

#عنوان
1
دو دستماله - روح الله کلامی
دو دستماله
04:43
2
شیرداماد - روح الله کلامی
شیرداماد
03:03
3
کوراغلی - روح الله کلامی
کوراغلی
02:48
4
کَرَم و شاه اسماعیل - روح الله کلامی
کَرَم و شاه اسماعیل
02:47
5
رعنا - روح الله کلامی
رعنا
02:58
6
چادر به سر - روح الله کلامی
چادر به سر
02:50
7
دشتی کله گی - روح الله کلامی
دشتی کله گی
04:06
8
دشتی کَرَم - روح الله کلامی
دشتی کَرَم
02:20
9
گل محمد خان - روح الله کلامی
گل محمد خان
04:48
10
حسین خان باصری - روح الله کلامی
حسین خان باصری
05:36
11
میرخان باز - روح الله کلامی
میرخان باز
02:43
12
یوگ (1-2) - روح الله کلامی
یوگ (1-2)
03:26
13
یوگ (3-5) - روح الله کلامی
یوگ (3-5)
02:26
14
شیرازی محلی - روح الله کلامی
شیرازی محلی
05:11
15
سَر کویری (شیرازی) - روح الله کلامی
سَر کویری (شیرازی)
02:58
16
دشتی محلی (سازی) - روح الله کلامی
دشتی محلی (سازی)
01:05
17
مات - روح الله کلامی
مات
01:17
18
بَرّم لای لای - روح الله کلامی
بَرّم لای لای
05:56
19
عرب سرهنگی - روح الله کلامی
عرب سرهنگی
03:38
20
اسب دوانی، رقص محلی، دو قَرسه - روح الله کلامی
اسب دوانی، رقص محلی، دو قَرسه
04:29
21
چاربه داری
چاربه داری "سازی"
01:03
22
دَلِء زاریدَلِء زاری
دَلِء زاریدَلِء زاری "سازی"
00:50
23
دُولِ سِمَه
دُولِ سِمَه "سازی"
01:12
24
اِربابی دوتَر
اِربابی دوتَر "سازی"
01:55
25
چاربه داری (اجرای قدیم)
چاربه داری (اجرای قدیم) "سازی"
02:30
26
حسین خان (ای خؤن تَه ماکابَممَرِء) - روح الله کلامی
حسین خان (ای خؤن تَه ماکابَممَرِء)
02:05
27
حسین خان (سوتِ حسین خان) - روح الله کلامی
حسین خان (سوتِ حسین خان)
02:01
28
گل آقاخان (موریِ گل آقا) - روح الله کلامی
گل آقاخان (موریِ گل آقا)
01:38
29
گیسی گُو - روح الله کلامی
گیسی گُو
01:46
30
نوروزخوانی (ناورؤخؤنی) - روح الله کلامی
نوروزخوانی (ناورؤخؤنی)
02:23
31
پیتکو - روح الله کلامی
پیتکو
02:07
32
شیلون - روح الله کلامی
شیلون
01:38
33
وارَشو - روح الله کلامی
وارَشو
02:19
34
لالایی (ننوسَری) - روح الله کلامی
لالایی (ننوسَری)
02:15
35
ویارَ آمدوتو جون - روح الله کلامی
ویارَ آمدوتو جون
02:42
36
خُؤیَه بورمَه - روح الله کلامی
خُؤیَه بورمَه
02:11
37
ویار - روح الله کلامی
ویار
02:22
38
مِهری - روح الله کلامی
مِهری
02:59
39
گلنار - روح الله کلامی
گلنار
03:42
40
سَر کویری - روح الله کلامی
سَر کویری
05:16
41
مَشتی پِلوَری (پروری) - فولاد محله - روح الله کلامی
مَشتی پِلوَری (پروری) - فولاد محله
01:54
42
حسینا - روح الله کلامی
حسینا
03:17
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام