ویولن استاد خالقی (کتاب چهارم - قسمت دوم) - پریسا بدیعی

ویولن استاد خالقی (کتاب چهارم - قسمت دوم)

#عنوان
1
درس 290 - 6 - پریسا بدیعی
درس 290 - 6
00:34
2
درس 290 - 7 - پریسا بدیعی
درس 290 - 7
00:34
3
درس 290 - 8 - پریسا بدیعی
درس 290 - 8
00:34
4
درس 290 - 9 - پریسا بدیعی
درس 290 - 9
00:34
5
درس 290 - 10 - پریسا بدیعی
درس 290 - 10
00:34
6
درس 290 - 11 - پریسا بدیعی
درس 290 - 11
00:21
7
درس 291 - پریسا بدیعی
درس 291
07:08
8
درس 292 - پریسا بدیعی
درس 292
04:30
9
درس 293 - پریسا بدیعی
درس 293
03:04
10
درس 294 - 0 - پریسا بدیعی
درس 294 - 0
03:39
11
درس 294 - 1 - پریسا بدیعی
درس 294 - 1
00:07
12
درس 294 - 2 - پریسا بدیعی
درس 294 - 2
00:07
13
درس 294 - 3 - پریسا بدیعی
درس 294 - 3
00:07
14
درس 294 - 4 - پریسا بدیعی
درس 294 - 4
00:07
15
درس 294 - 5 - پریسا بدیعی
درس 294 - 5
00:07
16
درس 294 - 6 - پریسا بدیعی
درس 294 - 6
00:07
17
درس 294 - 7 - پریسا بدیعی
درس 294 - 7
00:07
18
درس 294 - 8 - پریسا بدیعی
درس 294 - 8
00:07
19
درس 294 - 9 - پریسا بدیعی
درس 294 - 9
00:07
20
درس 295 - پریسا بدیعی
درس 295
02:49
21
درس 296 - a - پریسا بدیعی
درس 296 - a
03:06
22
درس 296 - b - پریسا بدیعی
درس 296 - b
03:06
23
درس 296 - c - پریسا بدیعی
درس 296 - c
03:06
24
درس 297 - پریسا بدیعی
درس 297
02:18
25
درس 298 - پریسا بدیعی
درس 298
01:31
26
درس 299 - پریسا بدیعی
درس 299
01:26
27
درس 300 - پریسا بدیعی
درس 300
00:50
28
درس 301 - پریسا بدیعی
درس 301
00:56
29
درس 302 - پریسا بدیعی
درس 302
00:56
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام