موسیقی نواحی ایران - موسیقی تربت جام (29) - نور محمد درپور

موسیقی نواحی ایران - موسیقی تربت جام (29)

#عنوان
1
هزارگی - نور محمد درپور
هزارگی
08:29
2
جمشیدی - نور محمد درپور
جمشیدی
08:32
3
وفای مهربانی نیست - نور محمد درپور
وفای مهربانی نیست
07:58
4
صمدا - نور محمد درپور
صمدا
03:58
5
جان زمان - نور محمد درپور
جان زمان
05:02
6
دو بیتی - نور محمد درپور
دو بیتی
05:47
7
الله مدد - نور محمد درپور
الله مدد
07:07
8
مشق پلتان - نور محمد درپور
مشق پلتان
03:35
9
اشتر خجو - نور محمد درپور
اشتر خجو
03:25
10
نوایی - نور محمد درپور
نوایی
02:33
11
سه چکه - نور محمد درپور
سه چکه
02:32
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام