آینه دار 2 - ذکر گواتی - هنرمندان نواحی ایران

آینه دار 2 - ذکر گواتی

#عنوان
1
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
05:35
2
یا پیر بغداد (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
یا پیر بغداد (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
03:21
3
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
02:52
4
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
03:24
5
من مریدم (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب) - هنرمندان نواحی ایران
من مریدم (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب)
03:32
6
الله من پکیرم (الله در جلال) (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب) - هنرمندان نواحی ایران
الله من پکیرم (الله در جلال) (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب)
03:48
7
ساز سیمرغ (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب) - هنرمندان نواحی ایران
ساز سیمرغ (مراسم گواتی خداد شکل زهی نسب)
02:10
8
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
02:38
9
قلندری (شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
قلندری (شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
03:16
10
از دست عشق (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
از دست عشق (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:39
11
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
03:40
12
جانان ما محمد (معین الدین چشتی) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
جانان ما محمد (معین الدین چشتی) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:03
13
سراجا منیرا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
سراجا منیرا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:07
14
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:06
15
صورت پیوند جهان (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
صورت پیوند جهان (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
04:32
16
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
07:15
© نوفه
3.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام