زرنگیس - ناصر وحدتی

زرنگیس

#عنوان
1
شهرت - ناصر وحدتی
شهرت
07:12
2
خون باجیه - ناصر وحدتی
خون باجیه
02:03
3
رعنا 1 - ناصر وحدتی
رعنا 1
03:35
4
زرنگیس - ناصر وحدتی
زرنگیس
03:17
5
سیا ابران - ناصر وحدتی
سیا ابران
07:09
6
اهه بگو - ناصر وحدتی
اهه بگو
05:02
7
کله گندمه - ناصر وحدتی
کله گندمه
03:06
8
یه قل دو قل - ناصر وحدتی
یه قل دو قل
03:07
9
ای خون بَجِی - ناصر وحدتی
ای خون بَجِی
01:37
10
سوپوله - ناصر وحدتی
سوپوله
01:28
11
پَهلَوی دشکن - ناصر وحدتی
پَهلَوی دشکن
02:59
12
حیرون حیرونه - ناصر وحدتی
حیرون حیرونه
03:01
13
سبوره - ناصر وحدتی
سبوره
03:54
14
رعنا 2 - ناصر وحدتی
رعنا 2
04:16
15
توبی - ناصر وحدتی
توبی
03:08
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام