ردیف میرزا عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف میرزا عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)

سنتیمرداد 139222 آهنگ (29:56)
#عنوان
1
درآمد 1 (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
درآمد 1 (دستگاه راست پنجگاه)
02:10
2
درآمد 2 (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
درآمد 2 (دستگاه راست پنجگاه)
02:25
3
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
01:14
4
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
01:00
5
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
00:51
6
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:32
7
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
8
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
9
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
02:20
10
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
11
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:07
12
بحرنور (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
بحرنور (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
13
قرچه - مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
قرچه - مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
01:32
14
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:39
15
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
16
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
17
راوندی - عرب (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
راوندی - عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:47
18
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
00:58
19
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:06
20
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
04:14
21
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
22
فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) - مهرداد ترابی
فرنگ (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
© چهارباغ بانگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©