سویت های ویلنسل 1 - یوهان سباستین باخ

سویت های ویلنسل 1

#عنوان
1
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue
02:48
2
No. 1 G Major, BWN 1007: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Allemande
04:17
3
No. 1 G Major, BWN 1007: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Courante
02:44
4
No. 1 G Major, BWN 1007: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Sarabande
03:20
5
No. 1 G Major, BWN 1007: Menuet III - یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Menuet III
03:27
6
No. 1 G Major, BWN 1007: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Gigue
02:06
7
No. 2 D Minor, BWN 1008: Prelude - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Prelude
03:26
8
No. 2 D Minor, BWN 1008: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Allemande
03:27
9
No. 2 D Minor, BWN 1008: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Courante
02:06
10
No. 2 D Minor, BWN 1008: Sarabande - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Sarabande
04:19
11
No. 2 D Minor, BWN 1008: Menuet III - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Menuet III
03:16
12
No. 2 D Minor, BWN 1008: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Gigue
02:33
13
No. 3 C Major, BWN 1009: Prelude - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Prelude
03:43
14
No. 3 C Major, BWN 1009: Allemande - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Allemande
04:00
15
No. 3 C Major, BWN 1009: Courante - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Courante
03:11
16
No. 3 C Major, BWN 1009: Sarbande - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Sarbande
05:01
17
No. 3 C Major, BWN 1009: Bourree III - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Bourree III
03:55
18
No. 3 C Major, BWN 1009: Gigue - یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Gigue
03:15
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©