این نیز بگذرد... - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی

این نیز بگذرد...

#عنوان
1
آواز - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
آواز
00:44
2
عشق و بهانه - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
عشق و بهانه
04:44
3
بی قرار - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
بی قرار
03:36
4
صد ترانه - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
صد ترانه
03:44
5
خیام خوانی - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
خیام خوانی
02:08
6
این نیز بگذرد - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
این نیز بگذرد
05:30
7
تنهایی ها - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
تنهایی ها
00:32
8
پریشانی - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
پریشانی
06:06
9
خواب نیلوفر - حسین پرنیا و فاضل جمشیدی
خواب نیلوفر
05:11
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام