در سرای تنهایی - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی

در سرای تنهایی

#عنوان
1
سرای تنهایی - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
سرای تنهایی
05:49
2
خلوت - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
خلوت
03:35
3
پرچین راز - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
پرچین راز
03:10
4
آئینه - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
آئینه
01:40
5
و پیامی در راه - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
و پیامی در راه
04:06
6
نا گفته ها - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
نا گفته ها
04:05
7
نغمه - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
نغمه
02:04
8
لحظه دگر - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
لحظه دگر
04:43
9
مثنوی تنهایی - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
مثنوی تنهایی
06:11
10
و اینک نور - حسین بهروزنیا و بهنام معصومی
و اینک نور
04:51
© نغمه حصار
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام