ماسی درهم - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی

ماسی درهم

#عنوان
1
خواب - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
خواب
08:15
2
پروانه ها - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
پروانه ها
04:38
3
کوچکه ره ش (سیاه سنگ) - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
کوچکه ره ش (سیاه سنگ)
04:27
4
صدای آشنا - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
صدای آشنا
03:54
5
رهایی - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
رهایی
03:29
6
پاییز - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
پاییز
06:23
7
هراس - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
هراس
04:13
8
آرتان - بابک  شریفی مجد و بهنام معصومی
آرتان
07:15
© نغمه حصار
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام