ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 3 - حسین علیزاده
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 3

سنتیفروردین 138658 آهنگ (01:15:24)
#عنوان
1
درآمد (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
درآمد (آواز بیات اصفهان)
02:04
2
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:55
3
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
00:42
4
قسمت دوم (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
قسمت دوم (آواز بیات اصفهان)
01:43
5
فرود (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
فرود (آواز بیات اصفهان)
01:33
6
کرشمه (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
کرشمه (آواز بیات اصفهان)
01:18
7
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:29
8
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
00:51
9
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
01:16
10
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:10
11
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه)
01:04
12
نغمه (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
نغمه (دستگاه چهارگاه)
01:09
13
کرشمه و مویه  (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
کرشمه و مویه (دستگاه چهارگاه)
02:21
14
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه)
01:09
15
زابل (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:07
16
بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
01:06
17
مویه (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
مویه (دستگاه چهارگاه)
01:27
18
حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:18
19
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
00:57
20
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
01:31
21
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
02:19
22
پس حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
پس حصار (دستگاه چهارگاه)
01:09
23
مویه و فرود (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
مویه و فرود (دستگاه چهارگاه)
00:36
24
مخالف (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:56
25
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه)
01:09
26
بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
01:14
27
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:21
28
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه)
01:08
29
حزین (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حزین (دستگاه چهارگاه)
00:52
30
حُدی (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حُدی (دستگاه چهارگاه)
00:51
31
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:37
32
رَجَز (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
رَجَز (دستگاه چهارگاه)
00:34
33
منصوری (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (دستگاه چهارگاه)
00:58
34
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
01:00
35
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه)
01:44
36
لزگی (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
لزگی (دستگاه چهارگاه)
03:04
37
متن و حاشیه (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
متن و حاشیه (دستگاه چهارگاه)
00:40
38
رنگ شهر آشوب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
رنگ شهر آشوب (دستگاه چهارگاه)
05:09
39
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه سه گاه)
00:47
40
درآمد (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (دستگاه سه گاه)
00:24
41
نغمه (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه (دستگاه سه گاه)
01:09
42
کرشمه با مویه (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
کرشمه با مویه (دستگاه سه گاه)
02:06
43
زنگ شتر (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
زنگ شتر (دستگاه سه گاه)
01:19
44
زابل (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (دستگاه سه گاه)
01:09
45
بسته نگار (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
بسته نگار (دستگاه سه گاه)
01:04
46
مویه (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (دستگاه سه گاه)
01:26
47
مخالف (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (دستگاه سه گاه)
01:59
48
حاجی حسنی (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
حاجی حسنی (دستگاه سه گاه)
01:12
49
بسته نگار (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
بسته نگار (دستگاه سه گاه)
01:17
50
مغلوب (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
مغلوب (دستگاه سه گاه)
00:24
51
نغمه ی مغلوب (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه ی مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:22
52
حزین (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
حزین (دستگاه سه گاه)
00:49
53
مویه (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (دستگاه سه گاه)
00:37
54
رُهاب (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
رُهاب (دستگاه سه گاه)
01:05
55
مسیحی (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
مسیحی (دستگاه سه گاه)
00:35
56
شاه خطایی (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
شاه خطایی (دستگاه سه گاه)
00:55
57
تخت طاقدیس (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
تخت طاقدیس (دستگاه سه گاه)
00:46
58
رنگ دلگشا (دستگاه سه گاه) - حسین علیزاده
رنگ دلگشا (دستگاه سه گاه)
02:28
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©