راه بی نهایت - حسام الدین سراج

راه بی نهایت

#عنوان
1
تصنیف بر باد - حسام الدین سراج
تصنیف بر باد
05:28
2
ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد) - حسام الدین سراج
ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)
07:46
3
ضربی شرم و شوق - حسام الدین سراج
ضربی شرم و شوق
01:13
4
راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز - حسام الدین سراج
راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز
01:49
5
راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز - حسام الدین سراج
راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز
04:58
6
سواران - حسام الدین سراج
سواران
01:30
7
تصنیف فرهاد کش - حسام الدین سراج
تصنیف فرهاد کش
03:57
8
شبیخون - مقدمه چهارگاه - حسام الدین سراج
شبیخون - مقدمه چهارگاه
04:12
9
تصنیف گام زمان - حسام الدین سراج
تصنیف گام زمان
04:34
10
ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار) - حسام الدین سراج
ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)
08:48
11
قطعه رهایی - حسام الدین سراج
قطعه رهایی
02:35
12
ادامه ساز و آواز (فرود به همایون) - حسام الدین سراج
ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)
04:45
13
تصنیف صبا - حسام الدین سراج
تصنیف صبا
06:08
© نهاله رودکی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام