آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - آواز دشتی - غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - آواز دشتی

#عنوان
1
آواز دشتی، اجرای خصوصی سال 1335 - غلامحسین بنان
آواز دشتی، اجرای خصوصی سال 1335
04:16
2
مصاحبه با استاد بنان سال 1352 - غلامحسین بنان
مصاحبه با استاد بنان سال 1352
09:01
3
آواز دشتی، ویولن - غلامحسین بنان
آواز دشتی، ویولن
11:57
4
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345 - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345
07:09
5
آواز دشتی، اجرا سال 1335، سنتور - غلامحسین بنان
آواز دشتی، اجرا سال 1335، سنتور
05:44
6
تصنیف مرغ حق - غلامحسین بنان
تصنیف مرغ حق
07:18
7
آواز دشتی، ویولن - غلامحسین بنان
آواز دشتی، ویولن
12:04
8
مثنوی دشتی، قره نی، ویولن - غلامحسین بنان
مثنوی دشتی، قره نی، ویولن
08:35
9
تصنیف نوای نی - غلامحسین بنان
تصنیف نوای نی
07:35
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام