آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول) - غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول)

#عنوان
1
دستگاه ماهور 1 - غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 1
11:09
2
دستگاه ماهور 2 - غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 2
09:32
3
دستگاه ماهور 3 - غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 3
12:16
4
دستگاه ماهور 4 - غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 4
08:53
5
تصنیف جهان گذران - غلامحسین بنان
تصنیف جهان گذران
09:41
6
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح - غلامحسین بنان
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح
07:05
7
تصنیف گوشه نشین - غلامحسین بنان
تصنیف گوشه نشین
05:37
8
تصنیف گل صحرایی - غلامحسین بنان
تصنیف گل صحرایی
04:08
9
تصنیف از یاد رفته - غلامحسین بنان
تصنیف از یاد رفته
04:18
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام