یک دو سه چهار - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده

یک دو سه چهار

#عنوان
1
Carmen Suite by Georges Bizet: Aragonaise - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Carmen Suite by Georges Bizet: Aragonaise
02:35
2
Habanera - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Habanera
01:44
3
Seguidilla - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Seguidilla
02:15
4
Toreadors - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Toreadors
02:42
5
Entracte - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Entracte
02:47
6
Rumba by Viktor Kozlov - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Rumba by Viktor Kozlov
02:59
7
Oriental by Enrique Granados - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Oriental by Enrique Granados
06:51
8
Palladio by Karl Jenkins - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Palladio by Karl Jenkins
03:48
9
Suite for Guitr Quartet by Christian Frendrich Witt: Entree - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Suite for Guitr Quartet by Christian Frendrich Witt: Entree
01:33
10
Sarabande - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Sarabande
01:24
11
Menuett - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Menuett
01:21
12
Bourree - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Bourree
00:41
13
Menuett - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Menuett
01:43
14
Ala Baita By Jesus Guridi - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Ala Baita By Jesus Guridi
02:54
15
Fur Arnhilt Rumba by Hans joachim Kaps - فریدون وزیری و فرخ کارنما و وحید وحیدپور و عادل شاهنده
Fur Arnhilt Rumba by Hans joachim Kaps
05:23
© موسسه فرهنگی هنری آوای ماندگار ماد
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام