اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک - فرشید فرهمند حسن زاده

اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک

#عنوان
1
آواز بیات ترک اول - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک اول
14:55
2
دستگاه همایون - فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون
09:25
3
دستگاه سه گاه - فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه سه گاه
16:36
4
دستگاه چهارگاه - فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه چهارگاه
14:33
5
آواز شوشتری اول - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری اول
14:54
6
آواز بیات ترک دوم - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک دوم
10:54
7
آواز زابل سه گاه - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز زابل سه گاه
15:27
8
آواز افشاری - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز افشاری
18:12
9
آواز شوشتری دوم - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری دوم
19:02
10
دستگاه شور - فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه شور
16:27
11
دستگاه ماهور - فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه ماهور
14:06
12
آواز شوشتری سوم - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری سوم
29:13
13
آواز دشتی - فرشید فرهمند حسن زاده
آواز دشتی
13:53
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام