ال باغچاسی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی

ال باغچاسی

#عنوان
1
ائل باغچاسی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
ائل باغچاسی
15:22
2
شیروان ماهنی سی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
شیروان ماهنی سی
07:00
3
سلو بالابان - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
سلو بالابان
05:15
4
گجه لر - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
گجه لر
13:01
5
گوده ک دونو - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
گوده ک دونو
06:13
6
پناه گوزله مه سی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی و جعفر احمدی
پناه گوزله مه سی
05:05
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام