سالامات قال - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی

سالامات قال

#عنوان
1
اینجه گولو - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
اینجه گولو
06:57
2
بایات شیراز - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
بایات شیراز
04:20
3
نباتی گرایلی سی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
نباتی گرایلی سی
06:18
4
قاراباغ شکسته سی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
قاراباغ شکسته سی
06:07
5
مخمس - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
مخمس
06:09
6
طبل جنکی کوراوغلو - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
طبل جنکی کوراوغلو
07:49
7
اکبر گولو - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
اکبر گولو
07:22
8
قوشا یاپراق - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
قوشا یاپراق
05:40
9
نخجیون گولو - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
نخجیون گولو
05:53
10
قربانی - عاشیق چنگیز مهدی پور و عاشیق محبوب خلیلی
قربانی
04:43
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام