دیدار نو - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان

دیدار نو

#عنوان
1
قطعه دلبرا در ماهور - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
قطعه دلبرا در ماهور
04:15
2
قطعه دو ضربی در ماهور - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
قطعه دو ضربی در ماهور
05:11
3
قطعه ضربی در دوگاه - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
قطعه ضربی در دوگاه
03:36
4
قطعه چرخش در دوگاه - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
قطعه چرخش در دوگاه
04:57
5
قطعه پیچ و تاب - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
قطعه پیچ و تاب
05:33
6
ضربی شکسته قره باغ - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
ضربی شکسته قره باغ
02:15
7
تصنیف آرزو قزم - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
تصنیف آرزو قزم
02:48
8
تصنیف دلبر من - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
تصنیف دلبر من
04:46
9
ضربی زابل - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
ضربی زابل
06:21
10
ضربی شور - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
ضربی شور
04:07
11
دو ضربی شور - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
دو ضربی شور
04:01
12
تصنیف باخاباخا پولارا - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
تصنیف باخاباخا پولارا
05:32
13
رنگ سه گاه یتیم - عاشیق چنگیز مهدی پور و محمد اخوان
رنگ سه گاه یتیم
03:21
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام