موسیقی نواحی ایران - موسیقی تالش - لوح سوم (4) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی تالش - لوح سوم (4)

#عنوان
1
اَسالِمج هوا، و دکولَه مینَه - آرمین فریدی هفت خوانی
اَسالِمج هوا، و دکولَه مینَه
11:02
2
تمبورَ لیم آوی بَردَ - آرمین فریدی هفت خوانی
تمبورَ لیم آوی بَردَ
03:17
3
ناجَه هوا - آرمین فریدی هفت خوانی
ناجَه هوا
06:25
4
چین چین عرق چین - آرمین فریدی هفت خوانی
چین چین عرق چین
03:39
5
پاروادارون آمِه وَختَه - آرمین فریدی هفت خوانی
پاروادارون آمِه وَختَه
03:22
6
هَیار هَیار (شیوه ی اسالمی) - آرمین فریدی هفت خوانی
هَیار هَیار (شیوه ی اسالمی)
04:04
7
فراخوان کار مزرعه - آرمین فریدی هفت خوانی
فراخوان کار مزرعه
00:40
8
تالشی (کَرگانروجَ هوا)،پَسَ هوا، و مُبارک با - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی (کَرگانروجَ هوا)،پَسَ هوا، و مُبارک با
05:15
9
ناز کَرگانرودی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
ناز کَرگانرودی 1
04:08
10
ناز کَرگانرودی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
ناز کَرگانرودی 2
02:45
11
مُبارک با - آرمین فریدی هفت خوانی
مُبارک با
03:58
12
ناز کردن گاوها با آواز و نی - آرمین فریدی هفت خوانی
ناز کردن گاوها با آواز و نی
02:14
13
یا لَیلَم - آرمین فریدی هفت خوانی
یا لَیلَم
03:17
14
کینَلم کینَلم - آرمین فریدی هفت خوانی
کینَلم کینَلم
02:11
15
نَنَه - آرمین فریدی هفت خوانی
نَنَه
02:28
16
کینَلم کینَلم چیکی پَوندی،آسمونِ  رنگینِ، و شب شنَبه یَه نَنَه - آرمین فریدی هفت خوانی
کینَلم کینَلم چیکی پَوندی،آسمونِ رنگینِ، و شب شنَبه یَه نَنَه
03:10
17
اِشته حَسوبَه اَشته قِبون - آرمین فریدی هفت خوانی
اِشته حَسوبَه اَشته قِبون
03:44
18
بالَه مَشی - آرمین فریدی هفت خوانی
بالَه مَشی
02:59
19
دونَه مِرواری و وَیَه مُبارک بُبو (عروسی مبارک باشد) - آرمین فریدی هفت خوانی
دونَه مِرواری و وَیَه مُبارک بُبو (عروسی مبارک باشد)
04:02
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام