در آستانه - احمد شاملو

در آستانه

#عنوان
1
حکایت (مطرب درآمد) - احمد شاملو
حکایت (مطرب درآمد)
02:35
2
هاسمیک (با خوشه های یاس آمده بودی) - احمد شاملو
هاسمیک (با خوشه های یاس آمده بودی)
02:44
3
ظلمات مطلق نابینایی - احمد شاملو
ظلمات مطلق نابینایی
01:44
4
حجم قیرین نه در کجایی - احمد شاملو
حجم قیرین نه در کجایی
01:22
5
در آستانه (باید استاد و فرود آمد) - احمد شاملو
در آستانه (باید استاد و فرود آمد)
08:52
6
آن روز در این وادی (آن روز در این وادی پا تازه گشادیم) - احمد شاملو
آن روز در این وادی (آن روز در این وادی پا تازه گشادیم)
02:03
7
خاطره (شب سراسر زنجیر زنجره بود) - احمد شاملو
خاطره (شب سراسر زنجیر زنجره بود)
03:19
8
بر کدام جنازه زار می زند - احمد شاملو
بر کدام جنازه زار می زند
02:24
9
ما نیز روزگاری - احمد شاملو
ما نیز روزگاری
02:46
10
قناری گفت - احمد شاملو
قناری گفت
02:17
11
هجرانی (چه هنگام می زیسته ام) - احمد شاملو
هجرانی (چه هنگام می زیسته ام)
03:05
12
هجرانی (تلخ چون قرابه ای زهری) - احمد شاملو
هجرانی (تلخ چون قرابه ای زهری)
02:33
13
هجرانی (که ایم و کجایم) - احمد شاملو
هجرانی (که ایم و کجایم)
01:27
14
هجرانی (جهان را سراسر بنگر) - احمد شاملو
هجرانی (جهان را سراسر بنگر)
02:09
15
هجرانی (غم این جا نه که آنجا) - احمد شاملو
هجرانی (غم این جا نه که آنجا)
01:06
16
ترانه ی کوچک (تو کجایی در گستره ی بی مرز این جهان) - احمد شاملو
ترانه ی کوچک (تو کجایی در گستره ی بی مرز این جهان)
01:10
17
آخر بازی (عاشقان سرشکسته گذشتند) - احمد شاملو
آخر بازی (عاشقان سرشکسته گذشتند)
02:35
18
هجرانی (سین هفتم سیب سرخی است) - احمد شاملو
هجرانی (سین هفتم سیب سرخی است)
02:23
19
صبح (ولرم و کاهلانه،آب دانه های چرکی باران تابستانی) - احمد شاملو
صبح (ولرم و کاهلانه،آب دانه های چرکی باران تابستانی)
01:38
20
در این بن بست (دهانت را می بویند) - احمد شاملو
در این بن بست (دهانت را می بویند)
03:14
21
عاشقانه (آن که می گوید دوستت دارم) - احمد شاملو
عاشقانه (آن که می گوید دوستت دارم)
02:01
22
خطابه ی آسان،در امید (وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید) - احمد شاملو
خطابه ی آسان،در امید (وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید)
05:09
23
شبانه (نه تو را بر نتراشیده ام) - احمد شاملو
شبانه (نه تو را بر نتراشیده ام)
01:26
24
رستاخیز (من تمامی مردگان بودم) - احمد شاملو
رستاخیز (من تمامی مردگان بودم)
01:04
25
در لحظه (به تو دست می سایم و جهان را در می یابم) - احمد شاملو
در لحظه (به تو دست می سایم و جهان را در می یابم)
01:12
26
عاشقانه (بیتوته ی کوتاهی است جهان) - احمد شاملو
عاشقانه (بیتوته ی کوتاهی است جهان)
03:09
27
شبانه (گویی همیشه چنین است) - احمد شاملو
شبانه (گویی همیشه چنین است)
01:30
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام