ملیحه سعیدی

ملیحه سعیدی

ثریا

لیست آهنگ ها

لیلا بانو گوش کنید
ملیحه سعیدی
بختیاری (با الهام از آواز عبده ممد للری) گوش کنید
عیسی غفاری
جوونی گوش کنید
حمید منجزی پور
ناهی گل گوش کنید
فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار) گوش کنید
فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی گوش کنید
فردین موسوی
آواز یار یار بویر احمدی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز حماسه گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه) گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف کوگ تاراز گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز و تصنیف هیاری گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف خی وای گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
میون ایلم گوش کنید
ملیحه سعیدی
چشمه کوهرنگ گوش کنید
ملیحه سعیدی
میون ایلم گوش کنید
ملیحه سعیدی
راه شیراز گوش کنید
ملیحه سعیدی
شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی
عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شیرعلی مردون گوش کنید
ملیحه سعیدی
لیلا بانو گوش کنید
ملیحه سعیدی
هیار هیار گوش کنید
ملیحه سعیدی
دی بلال گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره گوش کنید
ملیحه سعیدی
مجنون نبودم گوش کنید
ملیحه سعیدی