لیست من

لیست من

حسین دلفکار

لیست آهنگ ها

تصنیف مرغ شباهنگ گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آغوش خالی گوش کنید
همایون شجریان
آواز من کجا باران کجا گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مرغ سحر (اجرای زنده) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه بیات ترک گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم گوش کنید
شهرام ناظری
پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
مارش پیشاهنگان گوش کنید
مجتبی عسگری