روح الله خالقی

روح الله خالقی

لیست آهنگ ها

می ناب (عشاق - بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
حالا چرا (عشاق) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
آه سحر (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
خوشه چین (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
نوای نی (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عشق سوزان (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
نغمه ی نوروزی (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
آهنگ آذربایجان (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
یار رمیده (شوشتری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی
رنگارنگ اصفهان (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عبدالوهاب شهیدی